fbpx

Kerk én nood

Getuige van liefde waar armoede en ongerechtigheid heerst

Er zijn veel plaatsen in de wereld waar nood heerst en waar armoede en onrechtvaardigheid de menselijke waardigheid aantasten. In die landen staat de Katholieke Kerk temidden van het leed en lijden religieuzen en leken met hen mee.

In deze dossiers vindt u per land of thema verhalen van mensen die in pastorale nood zijn of die worden vervolgd en van de hulp en de hoop die de Kerk biedt.