fbpx

De geschiedenis van het christendom in Europa verschilt per land, zelfs per streek. Waar voorheen de schisma's tussen orthodox, katholiek en later protestants voor spanningen zorgden, werden christenen onder het communisme vervolgd op ongekende schaal. Sinds de val van de muur kent het geloof in landen als Polen een heropleving. In andere landen werkt de Kerk aan het opnieuw uitleggen van het Evangelie.

Actuele projecten

Er is veel gedaan en daarom is de laatste jaren de steun aan de Kerk in dit deel van Europa geleidelijk verminderd. Toch ging in 2014 nog circa 21% van het budget naar deze regio. Landen die nog steeds prioriteit hebben, zijn: Oekraïne, Rusland, Wit Rusland, de ex-landen van Joegoslavië, Albanië, Bulgarije en de landen in Centraal Azië. De focus zal verschuiven naar initiatieven voor (her-)evangelisatie en projecten die het geloof versterken. Ook wordt momenteel de steun aan de Orthodoxe Kerk in Rusland opnieuw onder de loep genomen, teneinde te kunnen besluiten wat het meest bijdraagt aan de oecumene.

Dossier in beeld

Actueel nieuws en persoonlijke verhalen

Na de val van het communisme werd in de vroege jaren negentig rond vijftig procent van het budget aan hulp voor de Kerk in Oost en Centraal Europa besteed. De laatste 25 jaar is door Kerk in Nood in dat deel van de wereld substantieel geïnvesteerd in bouwprojecten. Het betrof vooral seminaries, maar ook kerken, kloosters en priesterhuizen. De opleiding van priesters en zusters was een ander belangrijk aspect van de steun door Kerk in Nood.

Italië: 50 priesters door Corona gedood

De Italiaanse krant Avvenire meldt dat in het noorden van Italië,  in de ‘gemartel…

Omstreden kerkenwet zet Montenegro in rep en roe…

De goedkeuring van een nieuw wet over de godsdienstvrijheid, onmiskenbaar gericht tegen de…

Kerstboodschap Prins van Wales voor Kerk in Nood

In zijn boodschap beschrijft Zijne Koninklijke Hoogheid een ontmoeting met een Syrische zu…

Engelse bisschop steunt demonstraties tegen wape…

De beurs, Defense & Security Equipment International 2019 (DSEI) genaamd, vindt plaats…

Franse Katholieken verbijsterd over toename kerk…

"Degenen die het vandalisme bagatelliseren, waaronder de meeste toonaangevende krante…

Paus en Poetin praten over Oekraïne, Syrië en …

Het gesprek ging verder over de Katholieke Kerk in Rusland en actuele internationale aange…

Schotse Kerk: religieuze overtuigingen geen R…

"Er moet voor worden gezorgd dat er ruimte is voor debat en voor een gedegen gedachte…

Zaligverklaring pr. Jacquel Hamel in volgende fa…

Pr. Jacques Hamel werd op 26 juli 2016 gedood toen twee mannen zijn kerk in Saint-Etienne-…

Wat u kunt doen

Ontvang de nieuwsbrief