fbpx

De geschiedenis van het christendom in Europa verschilt per land, zelfs per streek. Waar voorheen de schisma's tussen orthodox, katholiek en later protestants voor spanningen zorgden, werden christenen onder het communisme vervolgd op ongekende schaal. Sinds de val van de muur kent het geloof in landen als Polen een heropleving. In andere landen werkt de Kerk aan het opnieuw uitleggen van het Evangelie.

Actuele projecten

Er is veel gedaan en daarom is de laatste jaren de steun aan de Kerk in dit deel van Europa geleidelijk verminderd. Toch ging in 2014 nog circa 21% van het budget naar deze regio. Landen die nog steeds prioriteit hebben, zijn: Oekraïne, Rusland, Wit Rusland, de ex-landen van Joegoslavië, Albanië, Bulgarije en de landen in Centraal Azië. De focus zal verschuiven naar initiatieven voor (her-)evangelisatie en projecten die het geloof versterken. Ook wordt momenteel de steun aan de Orthodoxe Kerk in Rusland opnieuw onder de loep genomen, teneinde te kunnen besluiten wat het meest bijdraagt aan de oecumene.

Dossier in beeld

Actueel nieuws en persoonlijke verhalen

Na de val van het communisme werd in de vroege jaren negentig rond vijftig procent van het budget aan hulp voor de Kerk in Oost en Centraal Europa besteed. De laatste 25 jaar is door Kerk in Nood in dat deel van de wereld substantieel geïnvesteerd in bouwprojecten. Het betrof vooral seminaries, maar ook kerken, kloosters en priesterhuizen. De opleiding van priesters en zusters was een ander belangrijk aspect van de steun door Kerk in Nood.

“Wit-Rusland schrijft nieuwe pagina in geschie…

21 augustus 2020
De uitslag van de verkiezingen van 9 augustus gaf aanleiding tot ernstige rellen, en in de…

Herdenking vermoorde pr. Jacques Hamel

28 juli 2020
De herdenking van de tragedie werd geleid door Dominique Lebrun, de aartsbisschop van Roue…

Katholieken Bosnië-Herzegovina: het vergeten vo…

19 juni 2020
Op 6 april 1992 brak de oorlog uit in de Balkannatie Bosnië-Herzegovina, die pas op 21 no…

Patriarch Kirill eist gehoorzaamheid preventiema…

30 april 2020
Het patriarchale comité heeft een verklaring afgelegd over de maatregelen die tegen het c…

Spanje: ten minste zeventig geestelijken overled…

21 april 2020
De diocesane priesters en religieuzen zijn volgens de bisschop overleden wegens “de uito…

Italië: 50 priesters door Corona gedood

24 maart 2020
De Italiaanse krant Avvenire meldt dat in het noorden van Italië,  in de ‘gemartel…

Omstreden kerkenwet zet Montenegro in rep en roe…

03 januari 2020
De goedkeuring van een nieuw wet over de godsdienstvrijheid, onmiskenbaar gericht tegen de…

Kerstboodschap Prins van Wales voor Kerk in Nood

20 december 2019
In zijn boodschap beschrijft Zijne Koninklijke Hoogheid een ontmoeting met een Syrische zu…

Wat u kunt doen