fbpx

Geschiedenis

Kerk in Nood ontstond op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog toen in 1947 een jonge pater Norbertijn, pater Werenfried van Straaten, wat ‘strijder voor de vrede betekent’, een actie begon om de materiële en spirituele noden onder de oorlogsslachtoffers te lenigen. Dankzij de hulp van duizenden bezorgde en toegewijde katholieken was zijn actie meer dan succesvol. Zijn indrukwekkende preken en oproepen tot verzoening raakten de harten van duizenden. Hulpgoederen stroomden binnen en het hulpverleningswerk van pater Werenfried werd steeds groter en kreeg steeds meer reikwijdte. Meer en meer mensen in nood konden worden geholpen.

Communistische landen
In de jaren ’50 zette pater Werenfried zich onvermoeibaar in voor de gelovigen in de communistische landen, met name in Hongarije. Hij hielp de contemplatieve zusters in Polen en startte een massale hulpcampagne. Kerk in Nood bouwde ‘forten voor God’, kerken langs het IJzeren Gordijn. In 1959 bezocht pater Werenfried vluchtelingen in Azië en had hij voor het eerst een ontmoeting met Moeder Teresa van Calcutta. Een jaar later verscheen de eerste autobiografie van pater Werenfried en van Kerk in Nood: ‘Zij noemen mij Spekpater’.

Wereldwijde steun
In 1962, tijdens het Tweede Vaticaans concilie, vroeg Paus Johannes XXIII aan pater Werenfried om het werk van Kerk in Nood uit te breiden naar Latijns-Amerika. De daaropvolgende vijftig jaar bleef Kerk in Nood groeien om tegemoet te komen aan de noden van de lijdende Kerk. Kerk in Nood breidde uit naar de Filipijnen en daarna ook naar Afrika. Met de steun van pater Werenfried stichtte zuster Hadewych in Bukavu in Congo een nieuwe congregatie: ‘Dochters van de Verrijzenis’. In 1975 breidde Kerk in Nood uit naar Vietnam (voor de hulp aan de bootvluchtelingen) en naar Thailand, de Filipijnen en Maleisië (voor de hulp aan vluchtelingen uit communistische landen Laos en Cambodja). Bij gelegenheid van het Jaar van het Kind in 1979 introduceerde Kerk in Nood de Kinderbijbel die inmiddels in 156 talen in een oplage van 45 miljoen exemplaren is verspreid. Aan het eind van de jaren ‘80 en in de jaren ’90, toen de communistische regimes instortten, bracht Kerk in Nood hulp naar de lijdende gelovigen in Oost-Europa. Vanaf het nieuwe millennium ging er ook hulp naar de slachtoffers van de conflicten in Rwanda, Sudan, Congo en andere Afrikaanse landen.

Al lang voordat hij tot Paus werd gekozen, was kardinaal Ratzinger een vriend en donateur van Kerk in Nood. In juni 2002 noemde hij de organisatie “een geschenk van de Voorzienigheid voor deze tijd”, daarmee aangevend dat Kerk in Nood “…een van meest belangrijke Katholieke goede doelen is… Het werkt op een waardevolle manier overal ter wereld. Onze wereld hongert en dorst naar het getuigenis van de verrezen Heer, naar mensen die het geloof doorgeven in woord en daad en naar mensen die de noodlijdenden bijstaan.”

Midden-Oosten
De laatste jaren richt Kerk in Nood zijn aandacht met name ook op het Midden-Oosten waar katholieken worden vervolgd en gedood door Islamitische fundamentalisten. Kerk in Nood verleent hulp aan de miljoenen vluchtelingen in Irak en andere landen in de regio. Als Paus Benedictus het thema van de vervolgde katholieken in het Midden-Oosten aansnijdt zegt hij: “Mag God Kerk in Nood de kracht verlenen om daar waar de nood het grootst is hulp te verlenen.”

Vandaag de dag, dankzij de genereuze hulp van duizenden donateurs leeft de visie van Werenfried van Straaten voort. Kerk in Nood blijft materiële en spirituele hulp verlenen waar de nood het grootst is onder de miljoenen arme, vergeten en vervolgde gelovigen in meer dan 145 landen. Wij roepen ook u op een bijdrage te geven.

 

Webwinkel aanbieding

Kerstster met parelmoe…

Kerstster uit Bethlehem. Fraai!

4,95

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.

Ontvang de nieuwsbrief