Afrika: continent van hoop

Naast armoede, droogte en politieke onrust heeft de Afrikaanse bevolking op veel plaatsen te lijden onder toenemend islamistisch geweld. Vooral in de Sahel, hebben jihadisten hun aanwezigheid verder geconsolideerd. Ook het terrorisme vormt in toenemende mate een bedreiging voor de kerk. In 2021 was Afrika opnieuw het continent met het hoogste aantal vermoorde priesters, religieuzen en toegewijde leken mensen. Ondanks alle uitdagingen blijft Afrika een continent van hoop voor de Kerk.

 

 

ACTUEEL

Samen met Azië is Afrika het continent met de meeste groei in het aantal christenen. Daarmee is hun situatie er recent echter niet makkelijker op geworden. Diverse landen en streken in Afrika kennen een toename van agressieve uitwassen van de Islam. In de Sahel-landen, Kenia en het vasteland van Tanzania is dit fenomeen betrekkelijk nieuw. Landen als de Democratische Republiek Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek worden geplaagd door geweld en conflicten.

Extremisme in Afrika groeiend probleem

Het aantal aanvallen door gewapende islamisten is in vele delen van Afrika toegenomen. Van Mali en Burkina Faso tot Nigeria en Mozambique zijn er miljoenen christenen en moslims die op dit moment sterven, gewond raken en hun thuisland moeten inruilen voor troosteloze vluchtelingenkampen.

Actuele projecten uit Afrika

Met hulpprojecten voor in totaal ongeveer 28,5 miljoen euro (30,7% van de projecthulp) blijft Afrika een prioritaire regio voor Kerk in Nood. Toch blijft Afrika, ondanks alle uitdagingen,  een continent van hoop voor de Kerk. Bijna één op de vijf katholieken in de wereld woont in Afrika. De Kerk is jong en groeit. Bijna één op de acht priesters, één op de acht zusters en meer dan een kwart van alle seminaristen wereldwijd wonen in Afrika. Kerk in Nood richt zich op de opleiding en training van deze priesters, religieuzen en leken, helpt bij de aanschaf van voertuigen die geschikt zijn voor off-road gebruik en ondersteunt de bouw van van kerken en kapellen.

Construction of a Kindergarten and Pastoral Centre for the Congregation of Sisters of Merciful Jesus, St Augustine's parish in the Diocese of Makeni

Zuster Gianna brengt hoop in Sierra Leone

Gianna is een van de drie zusters van haar congregatie die momenteel in Kambia, Sierra[...]
Construction of a formation-mother house for the Visitation Daughters of Immaculate Heart of Mary

“Keniase zusters vooral onmisbaar in regenseizoen”

Honger, analfabetisme en gebrek aan medische voorzieningen en een gebrek aan schoon drinkwater, maken het[...]
Construction of a new cathedral in Monze Diocese  (Holy Trinity Cathedral)  - phase I

Mozes in Zambia: het verhaal van een nieuwe kathedraal

Terwijl in veel delen van de ontwikkelde wereld kerken worden gesloten of leeg staan, heeft[...]
ACN-20210113-108923 Ethiopië

“Van gras naar een duurzame dorpskapel in Ethiopië”

Het apostolisch vicariaat Soddo, ongeveer 385 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba, is[...]
Repair of the presbytery house in the parish of Saint Francis de Sales, Bela Vista, Matatuíne (MSFS, cofinancing)

Mozambique: dringende reparaties aan pastorie

In 2000 kwam op verzoek van de aartsbisschop van Maputo een gemeenschap van Indiase missionarissen[...]