fbpx

Over ons

Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie.

Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie met kantoren in 23 landen. Kerk in Nood is in 1947 opgericht door de Nederlandse ‘spekpater’ Werenfried van Straaten en geeft jaarlijks steun aan 5.000 projecten wereldwijd:

  • Vorming van seminaristen
  • Drukken en verspreiden van bijbels en andere religieuze literatuur
  • Steun aan priesters en geestelijken in moeilijke omstandigheden
  • Hulp aan vluchtelingen, drugsverslaafden en andere noodlijdenden
  • Bouw en herbouw van kerken en kapellen
  • Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma’s.

Pater Werenfried van Straaten begon zijn activiteiten in 1947, toen West-Europa overstroomd werd door honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Hij begon met het inzamelen van kleding en van voedsel; spoedig bleek de geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de ondersteuning van de pastorale activiteiten onder de vluchtelingen.

Aanvankelijk beperkte de hulp zich tot de kampen in het latere West-Duitsland. Vanaf 1956 (de Hongaarse Opstand) werd de steun uitgebreid naar de Kerken in Midden- en Oost-Europa. Vanaf 1964 werd er op verzoek van de toenmalige paus ook op grote schaal steun verleend aan de Kerken in de Derde Wereld.

Kerk in Nood is een erkende ANBI instelling (link naar beschikking) en door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch erkend als ‘katholieke burgerlijke rechtspersoon’. In 2011 is Kerk in Nood internationaal een Pauselijke Stichting geworden, met als hoofdzetel het Vaticaan. Het internationale hoofdkantoor van Kerk in Nood blijft in Königstein, (Duitsland).

KvK Nummer:   41080169
RSIN Nummer: 0028.65.841
IBAN-nummer:NL27 ABNA 0503 0402 31

Actuele informatie over de bestuurlijke samenstelling, activiteiten van Kerk in Nood en de resultaten van ons werk vindt u in het jaarverslag.