In de Islamitische Republiek Pakistan, waar 96,4% van de 208 miljoen inwoners moslims zijn, worden religieuze minderheden vaak het slachtoffer van massale discriminatie. Bijzonder zorgwekkend is de toename van gevallen van ontvoering, gedwongen huwelijken en gedwongen bekering van christelijke en hindoeïstische meisjes. Naast klassieke hulpprojecten, steunt ACN daarom vooral maatregelen van de lokale kerk die meisjes beschermen die gevaar lopen.

ACTUEEL

Van de bevolking hangt 94% de islam aan. De islam is er staatsgodsdienst, die volgens de grondwet van overheidswege bevorderd dient te worden. Ahmadimoslims en niet-moslims hebben veel last van de Pakistaanse blasfemiewet. In deze wet wordt blasfemie strafbaar gesteld, maar in de praktijk wordt de wet vaak gebruikt om minderheden een voet dwars te zitten.Sinds 2001 zijn circa 60 christenen gedood na beschuldiging van blasfemie. In 2011 werden zowel de gouverneur van de Punjab, Salman Taseer, als de katholieke minister voor minderheden, Shahbaz Bhatti, vermoord nadat zij zich tegen deze wet hadden uitgesproken.

Actuele projecten uit Pakistan

ACN is zich bewust van de moeilijke minderheidssituatie waarin jonge christelijke vrouwen in Pakistan verkeren. Daarom steunen wij de campagne ter bescherming en waarborging van de rechten van kwetsbare meisjes uit religieuze minderheden van de Nationale Katholieke Commissie voor Gerechtigheid en Vrede in Lahore. De campagne omvat overleg met politici, bevordering van maatschappelijk bewustzijn van het probleem en het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers. Daarnaast sponsort Kerk in Nood een programma ter ondersteuning van jonge christelijke vrouwen die in extreem moeilijke omstandigheden leven. We konden de Pakistaanse katholieke kerk nog meer fondsen verschaffen voor COVID-noodhulp, opleidingssteun voor kandidaten voor het priesterschap, religieuzen en leken, alsmede voor bouwprojecten en de aanschaf van van voertuigen.

On-going formation for 56 Dominican Friars, OP Ibn-e-Mariam Vice Province Pakistan -  (October 2021 - August 2022)

Nieuwe studiezaal voor Dominicanen in Multan

De Dominicanen zijn zeer actief in Pakistan, met ongeveer 32 Dominicaanse priesters die werkzaam zijn[...]
Emergency help to Flood Victims, Sindh Province Cities, 2022

Noodhulp nodig voor slachtoffers overstromingen in Pakistan

De dringende oproep van deze bisschop  van Hyderabad  om noodhulp wil Kerk in Nood beantwoorden.[...]
ACN-20160121-34945 Pakistan

Een reddingslijn voor arme gezinnen

Waar sommige lokale NGO’s weigeren noodhulp te geven aan niet-moslims, hebben de projectpartners van Kerk[...]
ACN-20190129-83011Faisalabad

Pakistan: Hulp voor het afbouwen van een kerk in Issanagri

De dorpelingen moeten daar grote offers voor brengen o.a. het houden van collectes wat niet[...]
ACN-20170620-56335-Pakistan-Quetta

“Priester zijn te midden van Taliban”

Beloetsjistan, de grootste provincie van Pakistan, is bijna even groot als Duitsland en beslaat bijna[...]