fbpx

Rapporten

Kerk in Nood is een van de drie instituten wereldwijd die iedere twee jaar een rapport uitgeeft over de vrijheid van godsdienst voor alle geloven in alle (196) landen ter wereld. In het andere jaar besteedt de katholieke stichting specifiek aandacht aan Christenen die worden onderdrukt vanwege hun geloof. 

Rapport over godsdienstvrijheid in de wereld
Kerk in Nood is één van de slechts drie instituten wereldwijd die de vrijheid voor álle godsdiensten in alle landen analyseert. Sinds 1999 werpt Kerk in Nood iedere twee jaar licht op gebieden waar vervolging de rechten van individuen op vrijheid van godsdienst beperkt. Het rapport laat zien dat in 38 van de 196 landen sprake is van aanzienlijke schendingen van godsdienstvrijheid, van onderdrukking door een stijgend aantal dictatoriale overheden en van het fenomeen ultra-nationalisme. De dreiging van de fundamentalistische Islam is in de onderzochte periode uitgebreid naar andere landen. De golf van terroristische aanslagen vanuit deze hoek op anders- en niet-gelovigen in Afrika én in het westen, vooral in Europa, laat zien dat het gevaar van extremisme nu universeel, dreigend en altijd aanwezig is.

Hoewel internationaal bezorgdheid wordt geuit, blijft een plan voor de bescherming van het recht op vrijheid van godsdienst uit. De feiten in het rapport wijzen op een barrière van onverschilligheid waarachter het lijden van religieuze minderheden grotendeels onopgemerkt blijft. Zeventig jaar na het ondertekenen van de Verklaring van de Rechten van de Mens is aandacht voor het fundamentele mensenrecht op vrijheid van godsdienst daarom nog steeds hard nodig. U kunt de samenvatting van dit rapport ontvangen door het formulier in te vullen op kerkinnood.nl/godsdienstvrijheid

Rapport over situatie Christenen
Vanuit haar missie om Christenen te steunen waar zijn in pastorale nood zijn of vervolgd worden, én omdat Christenen het meest worden vervolgd omwille van hun geloof, geeft Kerk in Nood ook een rapport uit over de landen waar zij het meest vervolgd worden. In het rapport Persecuted and Forgotten (Vervolgd en vergeten) presenteert Kerk in Nood de bevindingen van het voortdurende onderzoek naar patronen van haat en discriminatie. Deze laatste editie bestrijkt de periode van augustus 2020 tot augustus 2022 en richt zich op de belangrijkste ontwikkelingen in 24 landen waar het lijden van Christenen bijzonder ernstig is. Vraag de samenvatting van het meest recente rapport aan via kerkinnood.nl/vervolgd