fbpx

Periodieke schenkingen

Periodieke schenkingen of giften aan Kerk in Nood zijn een fiscaal aantrekkelijke manier van geven. Omdat de stichting Kerk in Nood / Oostpriesterhulp door de Belastingdienst is erkend als ANBI-instelling gelden er voor periodieke schenkingen aan Kerk in Nood geen drempel en geen maximum voor de aftrek van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Een periodieke gift hoeft niet meer via een notaris vastgelegd te worden. U kunt een periodieke gift vastleggen via een wederzijds contract (twee exemplaren). Beide exemplaren worden door u en door de directeur van Kerk in Nood ondertekend. Ieder bewaart een exemplaar voor de administratie. De gift die is vastgelegd in het contract is dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op deze internetpagina kunt u de formulieren downloaden en invullen. Stuur beide exemplaren door u ondertekend naar Kerk in Nood. Na controle en ondertekening van onze kant ontvangt u uw eigen exemplaar retour. De betalingen van de periodieke gift regelt u bij voorkeur via een automatische incasso (waarvoor u Kerk in Nood een machtiging kunt verlenen) of u regelt zelf de overschrijvingen.

Wilt u toch liever de periodieke schenking via een notaris vastleggen dan betaalt Kerk in Nood onder bepaalde voorwaarden de kosten van de notariële akte. Daarvoor is het nodig dat u een volmachtformulier invult en naar ons opstuurt (inclusief een kopie van uw identiteitsbewijs). Onze notaris stelt de akte op waarvan u vervolgens een afschrift krijgt thuisgestuurd. De betalingen van de periodieke schenking regelt u bij voorkeur via een automatische incasso (waarvoor u Kerk in Nood een machtiging kunt verlenen) of u regelt zelf de overschrijvingen.

 

DOWNLOADS

Overeenkomst Periodieke Schenking
Volmacht voor schenking lijfrente (PDF)
Volmacht voor schenking lijfrente (WORD)
Machtigingsformulier (PDF)
Machtigingsformulier (WORD)
Betalingsvolmacht Periodieke Schenking

Webwinkel aanbieding

Olijfhouten kruisje

2 cm lang

1,50

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.

Blijf op de hoogte

Ik verneem graag per e-mail hoe het Christenen in nood wereldwijd vergaat en wat ik voor hen kan doen (afmelden kan op ieder moment).

We bellen u graag over hoe u Christenen in nood kunt helpen.


Voor het privacy-beleid van Kerk in Nood klik hier.