Is er sprake van genocide op Christenen in Nigeria?

Volgens een analyse werden tussen januari 2021 en juni 2022 meer dan 7.600 Christenen gedood en 5.200 Christenen ontvoerd. In 2021 werden ook meer dan 400 kerken en christelijke instellingen aangevallen. Kerkleiders stellen daarom dat er een militante islamistische agenda is om “het Christendom weg te vagen.” De katholieke Kerk in Nigeria staat de slachtoffers van geweld en vervolging bij met traumazorg en noodhulp. Met uw hulp kunnen priesters, religieuzen en leken vanuit hun parochies hulp blijven bieden.

ACTUEEL

De Nigeriaanse Moslim Muhammadu Buhari beloofde als president dat de overheid hard zou treden tegen terreur. Toch zuchten Christenen in gebieden waar zij een minderheid vormen onder meer aanvallen op kerken en ontvoeringen dan ooit. Waar eerder Boko Haram de grootste bedreiging vormde, zijn het nu aanvallen door Fulani’s die zorgen voor duizenden doden en gewonden per jaar en voor miljoenen vluchtelingen. De vraag rijst: is hier sprake van genocide?

Samenleven in Nigeria

In Nigeria leven miljoenen Christenen en Moslims die op dit moment sterven, gewond raken of een veilig heenkomen zoeken in troosteloze vluchtelingenkampen vanwege aanslagen door Boko Haram en spanningen tussen christelijke landbouwers en merendeels islamitische herders. De weg naar vrede is niet eenvoudig, zoals deze documentaire toont. In Nederland alleen op deze website te zien!

 

 

Actuele projecten uit Nigeria

De katholieke Kerk in Nigeria staat de slachtoffers van geweld en vervolging bij met traumazorg en noodhulp. Met uw hulp kunnen priesters, religieuzen en leken vanuit hun parochies hulp blijven bieden. Het leven met trauma’s en de voortdurende dreiging van extremistische terreur is zenuwslopend. De Kerk heeft een sleutelrol in het genezen van de wonden van de vele slachtoffers. Helpt u mee, zodat priesters, religieuzen en leken opgeleid kunnen worden in het helpen van deze mensen?

Nigeria, Yola, Yolde Pate St James Parish church with IDP 's   Photo Jaco Klamer 10-12-2015

Helpt u met uw liefde en compassie moedige vrouwen in Nigeria?

Priester Joseph Fidelis is klinisch psycholoog en geestelijk leider bij het traumacentrum in het bisdom[...]
20130801_007b

Nigeria: Hulp bij de studie van 57 seminaristen

Alleen al in 2016, in de noordelijke deelstaat Kaduna, werden ongeveer duizend mensen vermoord door[...]
Mgr-Dashe-Doeme

Hulp voor weduwen Boko Haram slachtoffers

De meeste mensen in zijn bisdom zijn zwaar getraumatiseerd doordat Boko Haram er veel aanslagen[...]
ACN-20160913-45860-Rebecca-en-gezin

“Ontsnapt maar zwanger van Boko Haram”

Bitrus en zijn vrouw Rebecca vertellen het aangrijpende verhaal over hun belevenissen na de hevige[...]
20120820nigeria002.geschaald

Naar verzoening en vrede in West-Nigeria – Workshops voor leken (Nigeria)

Nigeria beleeft niet pas sinds de aanslagen van Boko Haram een verschrikkelijk angstige tijd. Voortdurende[...]