Hoewel zich steeds meer sekten verspreiden over Latijns-Amerika, wordt het nog steeds beschouwd als het “katholieke continent”. Met 500 miljoen katholieken woont hier 44% van de katholieke wereldbevolking. Maar de Kerk in Latijns-Amerika staat voor grote uitdagingen. Armoede, sociale ongelijkheid, lage lonen, veel geweld en de gevolgen van de pandemie maken het leven van de gelovigen en het werk van de Kerk op veel plaatsen moeilijk.

ACTUEEL

Criminaliteit is in Latijns-Amerika een van de voornaamste zorgen van de Kerk. Regelmatig zijn religieuzen slachtoffer van beroving en veel christenen wonen in wijken waar benden met buitensporig veel geweld hun macht consolideren. In landen als Cuba, Venezuela en Bolivia heeft de Kerk vanwege de politieke situatie een kwetsbare positie. Het Latijns-Amerikaanse continent – en daarmee de Kerk – werd ook zwaar getroffen door de pandemie. Talrijke bisschoppen, priesters, religieuzen en catechisten stierven als gevolg van Covid-19. Toch zette de Kerk haar missie voort om de zieken te begeleiden en de lijdende gelovigen te troosten.

Seminarist in Brazilië

Rolisson Afonso studeert aan het grootseminarie van San José in Manaus. Toen hij werd geboren in Manaus, was zijn moeder te jong om voor hem te zorgen. Ze had financiële moeilijkheden, dus hij naar zijn grootouders in Santa Isabel do Rio Negro gestuurd om bij hen te wonen. Zijn grootouders waren vrome katholieken. Zij konden nauwelijks lezen en schrijven, maar elke dag baden ze de rozenkrans en dachten na over het Evangelie. Elke zondag gingen ze naar de Mis. Het bleek de basis voor een roeping tot het priesterschap.

Actuele projecten uit Latijns-Amerika

Het probleem van de plattelandsvlucht blijft alomtegenwoordig op het continent. Door de armoede op het platteland trekken velen naar de steden op zoek naar betere werkgelegenheid. Als gevolg daarvan groeien de steden snel, evenals het aantal gelovigen in de stedelijke gebieden. Door geldgebrek kan de Kerk hier vaak niet snel genoeg nieuwe parochies stichten om te voorzien in de groeiende behoefte aan geestelijke en pastorale zorg. In 2021 kon Kerk in Nood de katholieke Kerk in Latijns-Amerika steunen met een totaalbedrag van 12,8 miljoen euro.

Kapiucijnen in de Amazone

Beantwoordt uw hart de kreet uit de Amazone?

Maar nu hebben de paters zélf dringend uw hulp en medeleven nodig, omdat hun huis[...]
Mission ACN Peru 2022

Jongeren Bolivia zoeken geloof, hoop, en toekomstperspectief

Het leven in de Andes is hard en voor velen betekent het een dagelijkse strijd[...]
Colombia Trip of ACN International in February 2023

Kerk Colombia: barmhartige gezicht God voor migranten

De religieuze zusters die in de regio wonen zijn een gezicht van barmhartigheid en mededogen[...]
ACN-20190524-87979-Colombia-Docordò

Cursussen voor kwetsbare jongeren Colombia

Een gebrekkige opleiding, precaire levensomstandigheden en een totale doelloosheid zorgen er immers voor dat de[...]
Formation of 27 seminarians of the Seminary San Carlos  y San Ambrosi, 2020/2021

Kerk Cuba wil geen roeping verloren laten gaan

Toen paus Johannes Paulus II in januari 1998 Cuba bezocht, richtte hij zich tot de[...]