fbpx

144 miljoen euro aan donaties voor christenen in nood wereldwijd

Dankzij de vrijgevigheid van bijna 360.000 weldoeners wereldwijd heeft Kerk in Nood (ACN) in 2023 christenen in nood kunnen steunen in 138 landen. De meeste hulp ging naar medechristenen in de landen Oekraïne, Syrië en Libanon. In Nederland stemde ook de grote stijging van het aantal nieuwe donateurs tot dankbaarheid.

Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland: “Ik ben vooral dankbaar dat in het afgelopen jaar bijna drieduizend mensen de missie van Kerk in Nood hebben ontdekt en willen bijdragen aan christenen die lijden onder vervolging of pastorale nood. Ook in Nederland neemt Kerk in Nood geen subsidies aan van de overheid, maar rekenen we volledig op onze trouwe weldoeners. In 2023 bleek dat vertrouwen opnieuw terecht!”

“Een waar wonder”
Met 143,7 miljoen euro aan giften en legaten, vooral uit de 23 landen waar Kerk in Nood (ACN) kantoren heeft, kwamen de inkomsten op hetzelfde niveau uit als in voorgaande jaren. Omdat ook nog 0,8 miljoen euro uit het voorgaande jaar kon worden ingezet, financierde ACN (Aid to the Church in Need) in 2023 activiteiten ter waarde van in totaal 144,5 miljoen euro. Uitvoerend president van de wereldwijde pauselijke stichting ACN, Regina Lynch: “Ook dit jaar weerspiegelen deze cijfers een waar wonder. Het jaarlijkse activiteitenverslag is daarom vooral een gelegenheid om God te danken.”

In totaal ging 81,3% van deze fondsen rechtstreeks naar missie gerelateerde uitgaven. Daarvan ging 85,9% naar hulpprojecten in 138 landen. In totaal kon ACN International 5.573 van de 7.689 ontvangen projectaanvragen goedkeuren. De overige 14,1% ging naar voorlichtingswerk, verspreiding van religieuze literatuur, initiatie van gebedscampagnes, geloofsverkondiging en het opkomen voor vervolgde christenen, alles ook onderdeel van de missie van Kerk in Nood (ACN). De noodzakelijke administratieve uitgaven kwamen uit op 7,3% en die voor werving op 11,4% van het totaal van de bestede fondsen.

Hulp met een wereldwijd bereik
Het land waar in 2023 met 7,5 miljoen euro de meeste hulp naar toeging, was voor het tweede jaar op rij Oekraïne. De katholieke kerk in Oekraïne blijft zich inzetten voor het helen van de geestelijke wonden van wie getraumatiseerd zijn door de oorlog en ook voor de opvang van miljoenen vluchtelingen in eigen land. Syrië volgde met 7,4 miljoen euro, gevolgd door Libanon met 6,9 miljoen. In beide landen heeft de christelijke bevolking nog steeds te kampen met de gevolgen van een verlammende economische crisis en, in het geval van Syrië, een langdurige en vernietigende burgeroorlog en de verschrikkelijke aardbeving van 2023.

Afrika was het werelddeel waar de meeste steun werd gegeven, bijna een derde (31,4%) van het totaal. Tot de belangrijkste begunstigde landen behoren hier de Democratische Republiek Congo, Nigeria en Burkina Faso. “Afrika is de thuisbasis van ongeveer één op de vijf katholieken, één op de acht priesters, één op de zeven vrouwelijke religieuzen en bijna een derde van de seminaristen in de wereld. Daarnaast zijn de verspreiding van terrorisme en islamitisch extremisme in sommige landen, vooral in de Sahel-regio, een oorzaak van groot lijden en pijn voor christenen in dit continent”, legt Regina Lynch uit.

Het Midden-Oosten ontving19,1% van alle hulp. Liefst 61% van het geld dat naar Syrië werd gezonden, werd besteed aan noodhulp voor bijvoorbeeld voedsel en medicijnen. .

Nog eens 17,3% van de gelden in 2023 ging naar Azië-Oceanië, vooral naar India. Dat is ook het land waar ACN het grootste aantal studiebeurzen aan priesters en religieuzen verstrekt. Europa en Latijns-Amerika ontvingen elk 15,4% en 15,3% van de totale steun. De resterende 1,5% ging naar andere delen van de wereld.

Eén op de tien priesters en één op de tien seminaristen wereldwijd gesteund
Dankzij de steun van haar weldoeners kon in 2023 bijna 1,75 miljoen euro aan misintenties worden vertrekt aan 40.767 priesters. Dit betekent dat één op de 10 priesters in de wereld steun ontving via Kerk in Nood (ACN) en dat er elke 18 seconden ergens ter wereld een Mis werd opgedragen voor de intenties van weldoeners van Kerk in Nood (ACN). Samen met de steun voor levensonderhoud aan zusters omvatten de misintenties 21,6% van het totaalbedrag dat kon worden gegeven. Kerk in Nood (ACN) kon dankzij haar weldoeners ook de vorming van bijna 11.000 seminaristen in 2023 steunen. Dat komt neer op 1 op elke 10 seminaristen ter wereld.

Bouw en transport
In 2023 waren er bijna duizend bouwprojecten (26,8% van het totaalbedrag), waarvan een derde betrekking had op kerken en kapellen. Het resterende bedrag ging naar de renovatie van kloosters, seminaries, parochiehuizen en pastorale centra. Ook voorzag Kerk in Nood (ACN) in 1041 vervoersmiddelen om priesters, religieuzen en anderen te helpen bij het uitvoeren van hun pastorale missies en ondersteunde het onderhoud en reparatie van de nodige auto’s, fietsen en boten en dergelijke (10,4% van het totaal).

Noodhulp en traumazorg
Van het totaalbedrag aan verleende steun ging 11% naar noodhulp, die in meer landen dan voorheen benodigd werd, onder meer aan de christenen in het Heilig Land. In 2024 hoopt de katholieke hulporganisatie de focus nog meer te kunnen verschuiven naar de nood aan pastorale zorg voor mensen die lijden in oorlogsgebieden of onder vervolging en daardoor diepe trauma’s hebben opgelopen. “Ook willen we onze hulp intensiveren in de Sahel-regio. Daar breidt het jihadistisch terrorisme zich verder uit en hebben christenen steeds meer te lijden onder het geweld”, besluit Lynch.

De wereldwijde financiële resultaten van ACN worden gecontroleerd door de accountants van PwC (PriceWaterhouseCoopers).

Kerk in Nood (ACN) Nederland maakt deel uit van Aid tot the Church in Need (ACN), een internationale pauselijke hulporganisatie. Opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog om christelijke vluchtelingen uit Oost-Europa te helpen, heeft deze pauselijke stichting nu kantoren in 23 landen en staat zij ten dienste van vervolgde en andere lijdende christenen over de hele wereld. Al 75 jaar gebeurt dit, dankzij de steun van vele weldoeners, vrienden en sympathisanten, door gebed, informatie en actie.

Download het internationale aciviteitenverslag 2023

Download het Nederlandse jaarverslag 2023

Download het ANBI-formulier van Kerk in Nood