Recordbedrag voor Christenen in nood in 2021

In het boekjaar 2021 heeft de internationale hulporganisatie Kerk in Nood (ACN: Aid to the Church in Need) wereldwijd meer dan 133 miljoen euro aan giften ontvangen om vervolgde en lijdende Christenen over de hele wereld te steunen. Een op de drie bisdommen in de wereld heeft directe hulp gekregen van de pauselijke stichting, evenals een op de acht priesters.

In Nederland ontving Kerk in Nood € 4.113.347, en dat was meer dan in het voorgaande jaar. Directeur Peter Broeders is blij met het resultaat in 2021: “We hebben reden voor grote dankbaarheid, omdat zovelen ons werk willen steunen via hun donatie of nalatenschap. Het bedrag aan donaties lag zelfs nauwelijks lager dan in het recordjaar 2020. Toen bracht een speciale oproep na de explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet een wel heel indrukwekkende stroom aan financiële blijken van steun teweeg.”

Bijna 5300 projecten wereldwijd
De jaarcijfers van ACN Internationaal werden op 16 juni in Rome gepresenteerd. “In 2021 heeft de vrijgevigheid van onze weldoeners in meer dan 23 landen het mogelijk gemaakt dat we programma’s hebben gesteund voor een totaalbedrag van 105,9 miljoen euro. Wij kunnen hen¸ namens onze lijdende broeders en zusters, alleen maar bedanken voor deze uitzonderlijke steun tijdens het tweede jaar van de COVID-19 pandemie. Wij zijn ervan overtuigd dat God hen rijkelijk zal belonen voor hun hulp”, aldus uitvoerend president Thomas Heine-Geldern.

Van de 105,9 miljoen euro zijn met 92,8 miljoen (87,6%) 5298 projecten gefinancierd in 132 landen in de wereld waar de Kerk te lijden heeft onder vervolging of extreme armoede. Nog eens 13,1 miljoen (12,4%) werd gebruikt om de missie ten aanzien van voorlichting, belangenbehartiging en gebed van Kerk in Nood te vervullen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse “RedWednesday” of de productie en verspreiding van het rapport Vrijheid van Godsdienst. Daarnaast werd een overschot van 4,6 miljoen euro gereserveerd voor projectenwerk in het jaar 2022.

Van de uitgegeven 128,5 miljoen euro is 8,6 miljoen euro (6,7%) besteed aan administratie en 14 miljoen euro (10,9%) aan relatiebeheer en fondsenwerving.

Afrika, Azië en het Midden-Oosten op kop
De verwoestende gevolgen van de pandemie in veel ontwikkelingslanden vroegen om een krachtige reactie. Daardoor namen aan Covid 19 gerelateerde projecten 9,7 miljoen euro van de begroting voor 2021 voor hun rekening. India, dat bijzonder zwaar getroffen werd door het virus, staat bovenaan de lijst wat betreft het totale bedrag aan gefinancierde projecten, met meer dan 12 miljoen euro. De Aziatische staat wordt gevolgd door Oekraïne, Libanon, Syrië en de Democratische Republiek Congo.

Wat de regio’s betreft, springt Afrika eruit, dat 30,7% van de projecthulp heeft ontvangen. Azië en Oceanië komen op de tweede plaats (22,3%). In het Midden-Oosten (16,9%) heeft ACN haar inzet voortgezet, vooral in Libanon, Syrië en Irak. Een speerpunt daarbij waren projecten om de Christenen te helpen in hun voorouderlijk land te blijven ondanks vervolging, oorlog en economische crises.

In overeenstemming met de pastorale missie van Kerk in Nood omvat de financiering de vorming van priesters en religieuzen, transportmiddelen als auto’s en boten voor afgelegen parochies, maar ook de bouw en renovatie van kerken. In 2021 is internationaal de aankoop van 1338 voertuigen gesteund en werd bijgedragen aan de bouw van 307 kerken, 157 kloosters en noviciaten, 295 pastorale centra en 52 seminaries.

Een op de acht priesters gesteund
Een ander belangrijk middel van steun is de financiële hulp aan priesters die arme gemeenschappen dienen. In totaal hebben 52.879 priesters in Afrika, Azië, Oost-Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten steun ontvangen in de vorm van Misintenties. Dit betekent dat ongeveer één op de acht priesters wereldwijd baat heeft bij deze steun en dat er elke 15 seconden ergens in de wereld een heilige Mis werd opgedragen voor de intenties van de weldoeners van de pauselijke stichting, die dit werk mogelijk maken. Ook hun vorming is een prioriteit voor Kerk in Nood. In 2021 financierde ACN de opleiding van 13.381 seminaristen, ongeveer één op de acht seminaristen in de wereld. Sinds 2004 heeft de organisatie 237.353 seminaristen gesteund.

Eén op de drie bisdommen
In 2021 heeft ACN projecten uitgevoerd in totaal 1181 bisdommen. Dit betekent dat de pauselijke liefdadigheidsinstelling één op de drie rooms‑katholieke bisdommen in de wereld rechtstreeks heeft geholpen. “Van Albanië tot Zimbabwe blijft onze organisatie een reëel en blijvend verschil maken in het leven van Christenen over de hele wereld. Deze gemeenschappen zijn een bron van inspiratie voor ons, door de manier waarop zij hun geloof beleven, ondanks armoede, moeilijkheden en regelrechte vervolging waaronder zij vaak gebukt gaan. Dankzij de enorme vrijgevigheid en hulp van onze weldoeners kunnen wij hen materieel steunen”, aldus uitvoerend president Thomas Heine-Geldern. “Bij ons werk waren wij ons vorig jaar ten diepste bewust van de werking van de goddelijke voorzienigheid, die te midden van de groeiende onzekerheid in de wereld de harten van onze weldoeners steeds wijder opende.”

Oekraïne al voor de oorlog belangrijk
In 2021 was Oekraïne, net als in voorgaande jaren, een van de landen die het meest profiteerden van de financiering door Kerk in Nood. “Het feit dat wij zoveel projecten en partners ter plaatse hadden, bracht ons in een goede positie om in 2022, toen de oorlog begon, onmiddellijk met hulp te reageren. We zullen, waar het maar kan, blijven werken om Christenen die hulp nodig hebben te helpen, zolang onze weldoeners ons hun giften en steun blijven toevertrouwen”, aldus Heine-Geldern.

ACN (Aid tot the Church in Need) is een internationale pauselijke hulporganisatie waarvan Kerk in Nood Nederland deel uitmaakt Opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog om christelijke vluchtelingen uit Oost-Europa te helpen, heeft deze pauselijke stichting nu kantoren in 23 landen en staat zij ten dienste van vervolgde en andere lijdende Christenen over de hele wereld. Al 75 jaar gebeurt dit, dankzij de steun van vele weldoeners, vrienden en sympathisanten, door gebed, informatie en actie.

Download het internationale aciviteitenverslag 2021

Download het Nederlandse jaarverslag 2021

Download het ANBI-formulier van Kerk in Nood