fbpx

Houd het geloof levend

Met bijna 400.000 donateurs wereldwijd helpt Kerk in Nood om in 150 landen Christenen te steunen die in pastorale nood zijn of onderdrukt worden. Ook vanuit Nederland geven we informatie, roepen we op tot gebed en actie en dragen we jaarlijks bij aan 5000 projecten van de lokale Kerk op de volgende terreinen:

Bouw en wederopbouw
Communicatiemiddelen voor evangelisatie
Drukken en verspreiden van catechesemateriaal
Levensonderhoud van religieuzen
Misintenties voor arme priesters
Noodhulp
Vervoersmiddelen
Vorming van religieuzen en seminaristen

Gebed van de dag

woensdag 28 september 2022

woensdag 28 september 2022

Almachtige God, Uw eengeboren Zoon Jezus Messias heeft zijn leerlingen beloofd zijn heilige Geest, de Trooster en Helper, aan ons te schenken. Wij bidden U dat jongeren in Indonesië bezield worden door de heilige Geest, zich afwenden van het kwade en de weg van Jezus Christus bewandelen met vertrouwen, hoop en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Japanse martelaren van de Augustijnen, door Christus onze Heer.

Bid mee

Steek een kaarsje aan in de online kapel

 

Webwinkel aanbieding

DOCAT

Sociale Leer van de Kerk

9,95

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.