fbpx

Missie

Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie.

Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie met kantoren in 23 landen. Kerk in Nood is in 1947 opgericht en geeft jaarlijks steun aan 5.000 projecten wereldwijd:

  • Vorming van seminaristen
  • Drukken en verspreiden van bijbels en andere religieuze literatuur
  • Steun aan priesters en geestelijken in moeilijke omstandigheden
  • Hulp aan vluchtelingen, drugsverslaafden en andere noodlijdenden
  • Bouw en herbouw van kerken en kapellen
  • Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma’s.

De activiteiten van Kerk in Nood begonnen in 1947, toen West-Europa overstroomd werd door honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Het begon met het inzamelen van kleding en van voedsel; spoedig bleek de geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de ondersteuning van de pastorale activiteiten onder de vluchtelingen. Aanvankelijk beperkte deze hulp zich tot de kampen in het latere West-Duitsland. Vanaf 1956 (de Hongaarse Opstand) werd de steun uitgebreid naar de Kerken in Midden- en Oost-Europa. Sinds 1964 wordt – na een verzoek van de toenmalige paus – ook op grote schaal steun verleend aan de Kerk in de zogenoemde Derde Wereld. Kerk in Nood helpt de lokale Kerk – priesters, religieuzen en anderen – in tal van landen overal ter wereld de mensen ter plaatse te helpen. Ook worden vervolgde en onderdrukte christenen ondersteund. De vele weldoeners uit tientallen landen die dit hulpwerk mogelijk maken, houden zo het geloof levend.

Lees meer over het Charisma van Kerk in Nood in onderstaande e-book

Kerk in Nood is een erkende ANBI instelling (link naar beschikking) en door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch erkend als ‘katholieke burgerlijke rechtspersoon’. In 2011 is Kerk in Nood internationaal – Aid to the Church in Need (ACN) – een Pauselijke Stichting geworden, met als hoofdzetel het Vaticaan. Het internationale hoofdkantoor van Kerk in Nood blijft in Königstein im Taunus, (Duitsland).

KvK Nummer:   41080169
RSIN Nummer: 0028.65.841
IBAN-nummer: NL64 FVLB 0227 1754 84
BIC-nummer:   FVLB NL22

Actuele informatie over de bestuurlijke samenstelling, activiteiten van Kerk in Nood en de resultaten van ons werk vindt u in het jaarverslag.

Kerk in Nood / Aid to the Church in Need (ACN) ziet het als haar christelijke opdracht om kwetsbare mensen te helpen. Daarom heeft Kerk in Nood de bescherming van kinderen en andere kwetsbare mensen tegen misbruik een vast onderdeel gemaakt van het proces rondom projectaanvragen en -begeleiding. Kerk in Nood ondersteunt ter plaatse ook trainingen en het opzetten van preventieprogramma’s. In Nederland moeten de medewerkers en vaste (kantoor)vrijwilligers beschikken over een VOG (Verklaring van Goed Gedrag). Zie hier de richtlijnen.