fbpx

Online Kapel

er branden 58 kaarsen

Heer laat mij en mama ondanks volle maan goed slapen vanavond. amen

voor mama en mij

Brabant

ik bid dat het goed gaat met papa in de hemel.

Jergolina

Hilversum

Voor de overleden:
Linda Susanne Dekkers
geboren: 7 februari 1969
overleden: 4 apri 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!

Dody

Amsterdam

Voor mijn tante Fleurette Sharline Croes-Bareño die vandaag 60 jaar is geworden. Here wilt U haar rijkelijk zegenen met nog vele jaren van leven en gezondheid. Dat ze mag groeien in geloof en een goede relatie met Jezus Christus hebben on Jezus naam Amen!

Dody

Amsterdam

Moeder Maria en Jezus laat de coronavirus gauw weg gaan
Moeder Maria en Jezus laat de coronavirus stoppen stoppen stoppen stoppen
Coronavirus moet naar de hel hel hel hel vuur vuur vuur vuur

Anita

Weert

Voor de overleden:
Linda Susanne Drkkers
geboren: 7 februari 1969
overleden: 4 apri 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!

Dody

Amsterdam

Hoe hard moet ik nog schreeuwen:
Mensen komt tot Mij.
Mijn Mij is van Mijn Vader.
Komt en zoekt en gelooft Mij, Jezus.
Ik kom en spreek uit Mijn Vader, God.
Mijn moeder, Maria zegt nog zo: “Doet alles wat Mijn Zoon u zegt!”

U hoeft niet te geloven om over Jezus te lezen, wie Hij is , wat Hij doet.
Al lezend ben ik er van overtuigd dat u tot geloof komt: God trekt de mens.
Zo is het mij vergaan en ik ben niet anders als elke ik-zegger.
Kom en houd vol, vertrouw op Jezus! 7.2 miljard ik-zeggers.

SCHREEUW, mijn hart spreekt.

Balk

JEZUS ZEGT: (God) uw Vader weet,
wat gij nodig hebt,
voordat gij het Hem vraagt.
BIDT GIJ ALDUS:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

BID HET : ONZE VADER

Balk

Uit dankbaarheid

Toco

Tilburg

Voor Tiny, die op de intensive care ligt vanwege het Corona-virus… voor kracht en een goed herstel.

Dennis

Breda

TOT ZEKERE INTENTIE

Bert

Vinkeveen

Ik vraag u om kracht, hoop en liefde voor alles en iedereen. Laten we hier met z’n allen sterker uitkomen en liefdevoller met elkaar gaan leven.

Hoop

Zuid Holland

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader” (Johannes 14:12).
In naam van Jezus uw Zoon,
Vader vraag ik U, wilt U met pasen 2020
alle corona overledenen en zieken doen opstaan,
vrij van ziekte en vervuld met uw Geest, in naam van Jezus
vraag ik dit U Vader en dank ik U, door Jezus Christus uw Zoon.

GEBED

Balk

Lieve vader in de hemel,geef ons hoop,kracht en inzicht deze virus te overwinnen. Behoedt vooral ook diegene die zwak en ziek zijn,en de kinderen op deze wereld. Dat we de toekomst van de aarde nog beter kunnen beschermen. Dat de overleden bij U geborgen zijn.

Claudia Higler uit Steenwijk

Steenwijk

mag ons vijf koppig gezinnetje toch gespaard blijven van het Caronavirus

hoop

Limburg

Voor alle familieleden, blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar straks weer gewoon ontmoeten.

Albert Hilderink

Geervliet (Zuid-Holland)

Voor hun kinderen dat hun in een moeilijke tijd leven niet naar school
En afstand houden
Geef hun kracht en moed
Ook voor de ouders.

Ilse Bergkamp-Zutphen

Prinsenbeek

Uit intense dankbaarheid.

Petri

Lelystad

Voor allen die besmet zijn met het coronavirus, voor hen die eraan gestorven zijn, voor de nabestaanden vraag ik U God wees hen genadig en geef hen kracht. Behoed onze verzorgers, artsen, en iedereen die werkzaam is in de vitale beroepen, sta hen bij. God ontferm u over ons mensen wereldwijd en geef ons de kracht om gezamenlijk deze crisis te overwinnen opdat wij in de toekomst bewuster om zullen gaan met Uw schepping.

Liza

Den Bosch

Om kracht naar kruis voor zieken, gewonden, nabestaande en ieder die het nodig heeft.

Marijke

Wervershoof

VERGEEF
God alles is door u geschapen
ook de Corona.

Mogelijk is ook deze virus net als ik mijn doel voorbij geschoten
vergeef ons.

Moge met pasen;
het Corona virus opstaan uit het leven
die het nu belaagd.

Mag elk leven zich tot God keren,
naar uw wil.
U die zegt: Ik ben die Ik ben.

VERGEEF

Balk

VERGEEF
God alles is door u geschapen
ook de Corona.

Mogelijk is ook deze virus net als ik mijn doel voorbij geschoten
vergeef ons.

Moge met pasen;
het Corona virus opstaan uit het leven
die het nu belaagd.

Mag elk leven zich tot God keren,
naar uw wil.
U die zegt: Ik ben die Ik ben.

VERGEEF

Balk

Dat de wereld verlost mag worden van al die hebberige en nooit genoeg figuren ook Christenen ! En wat er is eerlijk verdeeld gaat worden !!!

Cis

Asten

Voor ALLE vrijwilligers van de Gemma Kapel (Sittard)
Dat zij dit mooie werk nog lang in een goede gezondheid kunnen doen!!!

Cis

Asten

Cor van Hattem .
Dat hij moge rusten in Vrede !!!

Cis

Asten

Uw gebed ter voorkoming en een voorspoedige genezing van Corona patienten !!!!

Cis

Asten

Kaarsje voor Jou en voor Bouby en de Wereld.

Joke

Oude Wetering

Uit dankbaarheid voor de gave van de Heilige Geest, het onderscheiden der geesten, die ik , zondaar, heb ontvangen van de Almachtige. Je krijgt de Kracht gratis van God , geef de Kracht gratis aan de medemens. Ik bid dat de mensen met paranormale gaven zullen inzien dat ze geen geld voor hun paranormale diensten mogen vragen. Jezus redt. Amen.

Petri

Lelystad

Uit dankbaarheid voor de hulp die de Almachtige mij, zondaar, gezonden heeft. Jezus redt.

Petri

Lelystad

Dat de copie van de Heilige Drieenheid, door de gesel van de mesnheid gewrocht, nl. de heer der vliegen en de valse engel des lichts en de gesel zelf , naar hun door God bestemde plek zijn verbannen. Jezus redt.

Petri

Lelystad

Voor de overleden:
Adelinda Vrolijk-Rozenberg
geboren: 31 juli 1934
overleden: 28 maart 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!

Dody

Amsterdam

Voor de overleden:
Susanita Geerman-Geerman
geboren: 21 november 1956
overleden: 28 maart 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!

Dody

Ámsterdam

for the health of my family

Wagner-Bezerra family

Toronto

Dat de familie van onze Eerwaarde Mgr. J. Liesen, de Hoogeerwaarde Rector Drs. N.M. Schnell en de Eerwaarde pastoor S. de Koning te Breda, gespaard mogen blijven voor het coronavirus.

Dat onze gebeden tot U moge komen, Heer en dat zij – die nu in deze moeilijke tijd niet bezocht kunnen worden –
geestelijk en lichamelijk gezond mogen blijven en dat daardoor de bovengenoemde geestelijken de Kracht mogen behouden om zich staande te houden.

R. Eimers

Breda

ik kan wel door blijven gaan maar stop er mee. Het is per slot van rekening niet aan mij.
God zegt Ik heb ieder mens gemaakt, maar niet ieder mens is het die terug tot Mij wil komen.
Ik weet alles van ieder mens. Ik heb Mij door mijn Zoon aan jou, jij die dit leest, gegeven. Wil jij door Jezus aan Mij jezelf geven?

Jezelf geven

Balk

Voor een vreedzame oplossing van een conflict

Maria

Leuven

Keer terug to Mij (God)
dan keer Ik terug tot u.
Door Jezus Christus.

Ik heb het al uitgeschreeuwd
WWW= Wereld Wordt Wakker.
De tijd Tikt

WWW Wereld Wordt Wakker!

Balk

Bedankt voor de hulp mbt
Leraar Geert Hüsstege
✏️ 🎨

Geloven in de vriendschap

's-Hertogenbosch

God, U blies de eerste mens de adem in.
Wilt U ons beademen
en vullen met uw Geest
door Jezus Christus.
Mijn dank.

BEADEMEN

Balk

Ik dank God voor de LIEFDE
die de duisternis doet verdwijnen.
Ik geloof: God keert door Corona dingen ten goede.
Wereld Wordt Wakker (WWW): Geloof Jezus.
Hij is er ook voor elke ik-zegger!

LIEFDE

Balk

Webwinkel aanbieding

De 21

Een reis door het land van de koptische martelaren.

20,00

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.

Ontvang de nieuwsbrief