fbpx

DR Congo: “Islamisten nemen oosten land over”

maandag, 03 mei 2021
Nieuws
Terroristen verdrijven de inheemse bevolking van huis en haard, terwijl criminelen zich volledig ongestoord te buiten gaan aan de exploitatie van de bodemschatten van de Democratische Republiek Congo. In een interview met Kerk in Nood stelt bisschop Paluku Sikuli Melchisédech van het bisdom Butembo-Beni, in het oosten van Congo, dat de regering faalt.
Attack in the Butembo-Beni Diocese on 24/03/2021

Kerk in Nood: Sinds begin april werd uw land opgeschud door een golf van demonstraties, waarvan sommige gewelddadig, waarin werd opgeroepen om een einde te maken aan de onveiligheid. Wat is uw standpunt ten aanzien van deze demonstraties?
Bisschop Paluku Sikuli Melchisédech: U kunt mensen die als dieren worden afgeslacht, niet vragen hun mond te houden en niets te doen. Zij hebben het volste recht om veiligheid te eisen, het volste recht om vrijheid te eisen. Wij dringen er alleen op aan dat dit gebeurt met respect voor de wet, vreedzaam en zonder geweld.

Waar protesteren ze precies tegen?
De volstrekt ineffectieve aard van de VN-vredesmissie. Maar meer in het algemeen tegen de aanhoudende conflicten, die nooit zijn opgelost en die voortduren in het oosten van het land. Toen ik bisschop werd, 20 jaar geleden, had men het al over de “Balkanisering” van de regio. Ik kan alleen maar zeggen dat die uitdrukking vandaag nog steeds van toepassing is! De nationale Congolese bisschoppenconferentie heeft berekend dat er sinds 2013 meer dan 6.000 doden zijn gevallen in Beni en in Bunia alleen al in het jaar 2020 meer dan 2.000. Er zijn naar schatting tenminste 3 miljoen binnenlandse vluchtelingen en ongeveer 7.500 mensen zijn ontvoerd. Er is een groot plan om de lokale bevolking te islamiseren of te verdrijven.

Waarom spreekt u van islamisering? De belangrijkste organisatie die hierbij betrokken is, de zogenaamde Allied Democratic Forces (ADF), beweert niet een islamistische organisatie te zijn.

Al degenen die door deze terroristische groeperingen zijn ontvoerd en levend zijn ontsnapt, melden hetzelfde. Zij kregen de keuze tussen de dood of bekering tot de Islam. Zij krijgen moslimnamen om hun identiteit te verstevigen. Zelfs degenen die in het bisdom wonen en deze traumatische ervaring niet hebben meegemaakt, kunnen u vertellen dat er overal moskeeën verrijzen.

Wie financiert ze?
In zijn tijd gaf Mouammar Kadhafi zeer royaal geld voor de bouw van deze moskeeën. Nu zijn er andere financieringsbronnen die voor de bouw van deze gebouwen betalen. Wat de financiering van de gewapende terroristische groeperingen betreft: deze houden zich bezig met een aantal zeer lucratieve activiteiten. Het is duidelijk dat islamisering niet hun enige motivatie is! Deze regio is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en die worden volkomen illegaal geëxploiteerd. Hoe valt anders te verklaren dat er in Rwanda coltan-raffinaderijen worden geëxploiteerd, terwijl het land niet over deze grondstof beschikt? In plaats daarvan wordt dit zeldzame mineraal hier in onze regio gewonnen en illegaal naar de andere kant van de grens geëxporteerd. En ik zie geen teken van bezorgdheid bij de Congolese regering.

Klaagt u een stilzwijgende medeplichtigheid van uw regering aan?
Het is ofwel zwakte, ofwel medeplichtigheid.

Neemt u geen risico door de regering van Congo op deze manier aan te klagen?
De Congolese katholieke Kerk is niet bezorgd in dit opzicht. Zij heeft zoveel gedaan voor de opbouw van het land en zij beheert zoveel scholen en ziekenhuizen ! Congo zou Congo niet zijn zonder de Kerk. We hebben dus het geluk dat we ons vrij kunnen uitspreken.

Meer weten over islamistisch extremisme in Afrika? Bekijk de actiepagina op onze website en help de wonden van extremisme genezen.