Vernieling van huizen in Pakistan treft veel Christenen

vrijdag, 16 april 2021
Nieuws
In de Pakistaanse steden Hyderabad en Karachi worden duizenden huizen van gezinnen vernietigd, die als illegale nederzettingen worden beschouwd door de provinciale regering van Sindh. Onder de arme gezinnen zijn relatief veel Christenen die zonder compensatie geen ander heenkomen hebben. Een katholieke vrijwilliger doet haar beklag tegenover Kerk in Nood (ACN).
ACN-20210412-111865 Pakistan

Het besluit om drie stadsrioleringen ‘op te ruimen’ werd vorig jaar genomen na ernstige overstromingen in Karachi. Om het plan uit te voeren moeten 14.000 huizen en 3.000 winkels worden afgebroken. In het aartsbisdom Karachi zullen 600 christelijke gezinnen in de Gujjar nullah (wat afvoerkanaal betekent) worden ontheemd. Een van de bewoners, Anum Arif, is een katholieke vrijwilligster van Caritas Pakistan Karachi die in de buurt van de nullah woont. De jonge vrouw sprak met Kerk in Nood.

Eigendomspapieren
“Het is nu vier maanden geleden dat het afbreken begon in 28 nederzettingen aan beide zijden van de nullah waar ik sinds mijn jeugd aan gewend ben geraakt. Het was ooit een beekje dat samenvloeide met de Lyari rivier voordat het uitmondde in de Arabische Zee. In de omliggende sloppenwijken wonen meer dan 900 christelijke gezinnen. Mijn grootvader emigreerde uit de provincie Punjab en kocht een stuk grond van 15.000 vierkante meter op slechts 30 meter van de afvoer. Mijn familieleden bezitten ook verschillende huizen. In het gebied, dat onder St. Jude’s parochie valt, bevinden zich twee kerken, twee scholen en een madrassa [koranschool]. De percentages van de aan te richten schade zijn op de huizen aangegeven. Degenen wiens huis voor 100 procent is gebrandmerkt, wordt opgedragen hun woning binnen zeven dagen te ontruimen. Ons huis is gemerkt met 85 procent. We hebben allemaal eigendomspapieren, maar de regering van Sindh weigert deze te accepteren. Het gemeentebestuur van Karachi is van plan om de wegen aan beide kanten van de nullah te verbreden, tot 120 voet.”

Compensatie voor verhuizing
Over de kwestie van compensatie wordt hevig gediscussieerd, omdat deze voor veel gezinnen in het gebied van existentieel belang is. Sommigen stellen dat er geen recht op compensatie is, omdat het land illegaal bezet zou zijn. “De adjunct-commissaris en politici zijn dubbelzinnig over bedragen van de compensatie en herhuisvestingsplannen. De minister-president beweert dat hij in de komende zes maanden 15.000 roepies (zo’n € 90) per getroffen huishouden zal geven. Het Hooggerechtshof van Pakistan heeft bevolen dat de compensatie vóór de evacuaties moet worden gegeven, maar we wachten nog steeds. Volgens geruchten wordt onvruchtbaar land in de buitenwijken van Karachi gereserveerd”, aldus Arif. “We betalen onze elektriciteits- en gasrekeningen regelmatig. De overheidsdiensten hebben onze betalingen voor deze nutsvoorzieningen aanvaard. Zij moeten ter verantwoording worden geroepen. De regering heeft geen details gegeven over de operatie of herhuisvestingsplannen. We huren nu een huis met twee kamers, maar velen kunnen nergens heen. We willen geen geld of land, we hebben alleen een huis nodig.”

Plannen desastreus
Niet alleen Christenen hebben te lijden onder de plannen van de regering. Ongeveer 60% van de getroffen mensen behoort tot de Pakistaanse moslimmeerderheid. Ook zullen 10 moskeeën worden afgebroken als de plannen worden uitgevoerd. Het zijn vooral de arme mensen van Pakistan die het slachtoffer worden van de nieuwe infrastructuur, onder hen relatief veel katholieken. “De bulldozers hebben een nabijgelegen ziekenhuis bereikt waar we vorige maand bijeenkwamen voor een protestactie. We hebben het verkeer vier uur lang geblokkeerd, maar geen enkele regeringsfunctionaris is naar onze grieven komen luisteren. Wij zijn van mening dat overstromingen in de stad kunnen worden voorkomen door het kanaal schoon te maken of er muren langs te bouwen. Het verwoesten van sloppenwijken is niet de oplossing.”

Volgens Arif zijn de gevolgen van de plannen desastreus. “Dagloners zullen tijdens het proces hard worden getroffen. Mijn vader, een schoonmaker, heeft al zijn spaargeld uitgegeven om ons vierkamerhuis met twee verdiepingen te bouwen. Ik ben daar geboren. Velen werden grootouders na hun huwelijk in dezelfde nederzetting. Voor zijn overwinning in de algemene verkiezingen van 2018 had premier Imran Khan beloofd om 10 miljoen banen te creëren en te zorgen voor 5 miljoen huizen in zijn termijn van vijf jaar. Maar we worden dakloos gemaakt. De wet onderdrukt de zwakken in dienst van de machtigen. Onze dromen zijn gebroken.”