fbpx

“Onze kleine engel is weer thuis”

maandag, 22 februari 2021
Nieuws
Farah Shaheen, een 12-jarig christelijk meisje in Pakistan, is weer thuis na een verrassende uitspraak van de rechtbank. Farah was slaaf gemaakt door een man die haar dwong met hem te trouwen en zich te bekeren tot de Islam.  
Fara Shaheen

De rechtbank van het district Faisalabad besliste dinsdag dat Farah Shaheen toestemming heeft om terug te keren naar haar vader, broers en zussen. De rechters verklaarden dat haar huwelijk met de 45-jarige Khizar Ahmed Ali (Hayat) ongeldig was, omdat het niet was geregistreerd bij de plaatselijke autoriteiten. Rechter Rana Masood Akhtar verklaarde ook dat de medische tests die door de rechtbank waren opgedragen, waarbij haar leeftijd op 16 of 17 jaar werd geschat, geen uitsluitsel gaven. Uit haar officiële geboortecertificaat blijkt dat Farah 12 jaar is.

Medisch verzinsel
Vader Masih beschreef eerder tegenover Kerk in Nood zijn ontzetting over het vermeende falen van de politie, de rechtbanken en de medische beroepsbeoefenaren, die hij ervan beschuldigt “ons herhaaldelijk in de steek te hebben gelaten” omdat zij er niet in zijn geslaagd recht te doen geschieden voor zijn dochter. Over de medici, die Farah’s tanden, botten en genitaliën onderzochten, zei hij: “Als familie verwerpen wij de bevindingen van dit medisch rapport. Het is een volslagen verzinsel, een aanfluiting van het recht en een belediging voor de onafhankelijkheid van de medische professie. Het is een regelrechte leugen.”

Geketend
Farah verklaarde dat zij met handen en voeten geketend was en dat Ali haar had gedwongen om van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat vuil te ruimen op een veehouderij. Ze werd naar Dar-ul-Aman, een opvangtehuis voor vrouwen in Faisalabad, gebracht. Tegelijk nam de rechtbank een petitie van haar vader, Asif Masih, in overweging die verzocht om haar naar huis te laten terugkeren.

Bisschop Iftikhar Indryas, die het voortouw nam in de campagne om haar met haar vader te herenigen, zei gisteren bij de aankondiging van de overwinning in de rechtbank tegen Kerk in Nood (ACN): “Lof zij Jezus Christus, machtig om te redden. Onze kleine engel Farah is weer thuis.”

Volgens de Beweging voor Solidariteit en Vrede in Pakistan worden elk jaar tot 1000 vrouwelijke Christenen en Hindoes tussen 12 en 25 jaar door Moslim mannen ontvoerd. Gedwongen huwelijken en bekeringen zijn daarbij aan de orde van de dag, alsmede groepsverkrachtingen, mensenhandel en dwangarbeid.

Foto: bisschop Iftikhar Indryas/Kerk in Nood