Kerk in Nood interviewt Asia Bibi

donderdag, 10 september 2020
Nieuws
Asia Bibi heeft in een ontroerend video-interview met Kerk in Nood de Pakistaanse premier Imran Khan opgeroepen om de religieuze minderheden te beschermen. Daarbij bracht ze in het bijzonder de verschrikkelijke situatie van de vele minderjarige ontvoerde Pakistaanse meisjes die onder dwang zijn bekeerd en getrouwd, onder de aandacht.
interview asia bibi

Deze Pakistaanse christelijke vrouw en moeder, die een symbool is geworden van het leed dat wordt toegebracht door de antichristelijke vervolging in de wereld, sprak vanuit haar huidige huis in Canada met Alessandro Monteduro, de directeur van het Italiaanse kantoor van Kerk in Nood. In hun gesprek noemt hij twee jonge christelijke meisjes, Huma Younus en Maira Shahbaz, bij naam. Kerk in Nood zet zich voor deze beide slachtoffers in, niet in de laatste plaats via een voortdurende campagne om het bewustzijn in de media voor hun lot te vergroten. Asia Bibi reageert hierop door te zeggen: “Ik weet dat deze meisjes worden vervolgd en ik doe een beroep op de premier van Pakistan, Imran Khan, help alstublieft onze jonge meisjes, want geen van hen zou zo moeten lijden!”

Een andere, bijzonder delicate kwestie, waarover ook recentelijk in de media te lezen was, is die in verband met de zogenaamde anti-blasfemiewetten van Pakistan. Zoals ook in het periodieke rapport van Kerk in Nood over Godsdienstvrijheid wordt uitgelegd, vormen deze zogenaamde ‘blasfemiewetten’ die in 1986 werden opgenomen in het Pakistaanse wetboek van strafrecht (artikelen 295B, 295C, 298A, 298B, 298C) in de praktijk een enorme beperking van de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Het belasteren van de koran en het uiten van geringschattende opmerkingen tegen Mohammed gelden als misdrijven waarop respectievelijk levenslange gevangenisstraf en de doodstraf staat. In de praktijk blijken deze wetten vaak gebruikt te worden als middel om religieuze minderheden te vervolgen. Asia Bibi zelf, moeder van vijf kinderen, was van 2009 tot oktober 2018, toen haar vonnis in hoger beroep door het Pakistaanse Hooggerechtshof uiteindelijk werd vernietigd, bijna tien jaar lang in de dodencel opgesloten, ten onrechte beschuldigd van dit delict.

“Op het moment van de oprichting van Pakistan en de afscheiding van India garandeerde onze stichter Ali Jinnah in zijn openingsverklaring de vrijheid van godsdienst en gedachte aan alle burgers”, zei Asia Bibi tijdens het interview. “Maar vandaag de dag zijn er enkele groepen die gebruik maken van de bestaande wetten, en daarom doe ik een beroep op de premier van Pakistan – met name voor de slachtoffers van de blasfemiewetten en voor de meisjes die onder dwang zijn bekeerd – om de minderheden, die ook Pakistaanse burgers zijn, te beveiligen en te beschermen. En als slachtoffer spreek ik uit eigen ervaring. Ik heb vreselijk geleden en heb zoveel moeilijkheden meegemaakt, maar nu ben ik vrij en ik hoop dat deze wetten zo kunnen worden veranderd dat misbruik ervan wordt voorkomen”.

Ook tijdens het interview, waarvan de video is gepubliceerd op het YouTube-kanaal van Kerk Nood Italië en vanaf 11 september met Nederlandse ondertiteling ook bij Kerk in Nood Nederland te zien zal zijn, spreekt Asia Bibi over paus Franciscus. “Ik heb twee rozenkransen gekregen van de Heilige Vader”, zegt ze. “De ene werd achtergelaten in Pakistan en de andere heb ik nog steeds bij me en daarmee bid ik elke dag de rozenkrans voor de gave van het geloof en voor degenen die vervolgd worden in Pakistan. Ik dank de Heilige Vader Franciscus, en ook Paus Benedictus die eveneens voor mij bemiddeld heeft, en ik dank u van Kerk in Nood en alle andere mensen die voor mij gebeden hebben”.

Alessandro Monteduro, sprekend namens Kerk in Nood, heeft Asia Bibi en haar familie uitgenodigd om Rome te bezoeken, een uitnodiging die ze graag aannam. “Ik heb een diep verlangen om naar Rome te komen en, indien mogelijk, de Heilige Vader te ontmoeten”, antwoordde ze en voegde eraan toe: “Ik bid voor Paus Franciscus, opdat hij ons in ons geloof moge steunen”.

Asia Bibi sprak ook enkele woorden van dank aan de weldoeners van Kerk in Nood uit: “Ik ben Kerk in Nood en al uw weldoeners, in Italië en over de hele wereld, dankbaar voor hun steun aan mensen zoals ik, die vervolgd worden vanwege hun geloof”.