Imam achter christelijke verpleegsters in blasfemiecrisis

dinsdag, 11 mei 2021
Nieuws
Moslimleiders in Pakistan hebben de kant gekozen van christenen die beschuldigd worden van godslastering. Daarmee bezweren ze een geschil dat dreigde uit te lopen op nationale rellen en een internationale diplomatieke crisis.
Pakistan - Head imam backs Christian nurses in blasphemy crisis

Priester James Channan, directeur van het vredescentrum in Lahore, prijst de actie van imam Allama Muhammad Zubair Abid en enkele andere hoge geestelijken die weigerden de moslimverpleegsters van het Punjab Institute of Mental Health in Lahore te steunen die drie christelijke collega’s via sociale media hadden beschuldigd van belediging van de Islam.

Sakina Mehtab Bibi, Jessica Khurram en Treeza Eric werden beschuldigd in verband met een video die was geüpload naar een WhatsApp-groep van verpleegkundigen, waarin naar verluidt kritiek werd geuit op de reactie van de regering van Imran Khan op een EU-motie. Daarin werd de aandacht gevestigd op mensenrechtenschendingen in Pakistan en werd de Europese Commissie verzocht de handelsprivileges van het land in te trekken.

Het bericht, dat kennelijk door een onbekende persoon in Frankrijk was opgenomen, bevatte kritiek op de handhaving door het land van de controversiële blasfemiewetten en benadrukte de rol die wordt gespeeld door Tehreek-e-Labbaik Pakistan, een controversiële religieuze politieke partij. Toen het WhatsApp-bericht bekend werd, hielden islamitische verpleegkundigen en paramedici een protest tegen hun christelijke collega’s, waarbij ze over de campus marcheerden en islamistische slogans riepen. De christelijke verpleegkundigen werden bedreigd, sommigen werden onder druk gezet om zich tot de islam te bekeren. De drie doken onder uit angst voor hun leven.

Hoofdverpleegster Khalida Suleri en haar aanhangers eisten dat de kapel van het instituut in een moskee werd veranderd – zij marcheerden naar binnen, reciteerden het islamitische Na’at en namen de sleutel van de kapel in beslag. Bevreesde christelijke verpleegsters deden een beroep op priester Channan, die de omvang van de potentiële crisis aanvoelde in het grootste psychiatrisch centrum in Zuid-Azië. Hij vroeg de tussenkomst van Zubair Abid, vice-voorzitter van de Pakistan Ulema Board – een orgaan van moslimgeleerden. Abid, tevens voorzitter van de Pakistan Peace Foundation, luisterde naar beide zijden in het geschil en zei dat de christelijke verpleegsters geen godslastering hadden begaan.

Ook werd in het instituut een hoorzitting gehouden die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Pakistaanse federale en provinciale regeringen. Onder hen Shunila Ruth, parlementair secretaris voor interreligieuze harmonie en dr. Nausheen Hamid, parlementair secretaris voor het ministerie van Volksgezondheid, kerkleiders en politie. Tijdens een vervolgbijeenkomst op vrijdag 8 mei vond volgens priester Channan een “verzoening” plaats in de kapel tussen de christelijke en moslimverpleegsters. Channan sprak tegenover Kerk in Nood (ACN) zijn waardering uit over de rol van de moslimgeestelijken: “De heer Zubair Abid heeft een vitale rol gespeeld bij het bezweren van de situatie die zo gemakkelijk had kunnen oplaaien en rellen had kunnen veroorzaken in diverse delen van het land. Het is het bewijs dat God wonderen verricht. Wij ervaren in ons leven dat zij die vijanden zijn met elkaar verzoend kunnen worden.”

Het incident is het laatste in een reeks beschuldigingen van godslastering tegen christelijke verpleegkundigen in Pakistan. Vorige maand nog werden Mariam Lal en Navish Arooj ervan beschuldigd een sticker met Koranverzen van een ziekenhuis in Faisalabad te hebben verwijderd. Een woedende jongere reageerde hierop door een van de verpleegsters in de arm te steken. Kerk in Nood steunt het werk van het Lahore Peace Centre, dat interreligieus begrip bevordert.

Foto: pr. James Channen OP