fbpx

Hoop voor Huma (15): ontvoerder gedaagd

donderdag, 23 juli 2020
Nieuws
In Pakistan hebben de ontvoerder van het 15-jarige katholieke meisje Huma Younus en enkele handlangers een dagvaarding gekregen met het bevel om te verschijnen voor het gerechtshof in Karachi. Deze heeft in een verklaring eveneens aangegeven te erkennen dat Huma minderjarig is, een grote stap voorwaarts in het proces voor gerechtigheid en haar vrijlating. Het nieuws volgt anderhalve week nadat bekend werd dat Huma zwanger is van haar ontvoerder.
Photos of 14 year old Pakistani Huma Younus abducted in October 2019

De Pakistaanse Huma Younus (14) werd op 10 oktober 2019 in Karachi ontvoerd, verkracht en vervolgens gedwongen om zich tot de Islam te bekeren en met haar ontvoerder te trouwen. Haar ouders vechten er sindsdien voor om hun dochter weer te zien en vooral om haar weer veilig thuis te krijgen. Politie en rechtbank speelden echter een schimmig en wreed spel. Hoewel de politie Huma wel tot een medische test hebben gedwongen die volgens artsen haar meerderjardigheid zou bewijzen, hebben ze weinig moeite gedaan om haar voor de rechter te laten verschijnen om zelf te getuigen. De rechters hebben geboorte-, doop en schoolakten genegeerd.

Kinderhuwelijk
De nieuwste ontwikkeling volgt op de aanklacht die de vader van Huma, Younus Masih, had ingediend tegen de ontvoerders van zijn dochter in het kader van de Child Marriage Restraint Act, de wet tegen kinderhuwelijken. Eerder verklaarde een rechter de zaak tegen de ontvoerder van Huma gesloten wegens gebrek aan bewijs. Nadat een beroep werd gedaan op dezelfde rechter om de bewijsstukken opnieuw te onderzoeken, heeft deze contact opgenomen met de NADRA, de officiële instantie voor openbare bevolkingsregistratie om de geboorteakte van het meisje te verkrijgen.

Leeftijd 
De rechtbank heeft nu erkend dat Huma minderjarig is, een stap die belangrijk is om aan te tonen dat Huma minderjarig was en dus zonder toestemming is getrouwd en bekeerd. De advocaat van Huma’s ouders heeft tijdens eerdere hoorzittingen al twee officiële documenten overgelegd die bewijzen dat ze minderjarig is – een beëdigde verklaring van haar school en de doopakte van haar katholieke parochie, de Heilige Jakobus in Karachi. Beide documenten vermelden duidelijk 22 mei 2005 als geboortedatum van Huma. Tot dusver gingen rechter en politie echter mee in het verhaal van de ontvoerder dat zij meerderjarig zou zijn. Ook een (dubieus) medisch onderzoek zou dat hebben uitgewezen.

Hooggerechtshof
Afhankelijk van de uitkomst van de zitting waarbij haar ontvoerder moet verschijnen, zal blijken of de rechtbank Huma meteen uit handen van haar ontvoerder bevrijdt of dat de ouders moeten doorprocederen. Het Hooggerechtshof van Sindh is nog steeds gesloten vanwege de pandemie en zal waarschijnlijk pas in augustus weer opengaan. Pas daarna zal het mogelijk zijn een datum vast te stellen voor een hoorzitting voor dit hof.

Zwanger door verkrachting
Tegenover Kerk in Nood, dat haar familie in de rechtszaak steunt, vertelde de advocaat van de familie Yousaf onlangs dat Huma recent haar ouders had gebeld. “Ze belde om te vertellen dat ze nu zwanger is geworden als gevolg van het seksuele geweld waaraan ze is blootgesteld. Op de vraag van haar vader of ze het huis van haar ontvoerder kon verlaten en terug kon keren naar het huis van haar ouders, antwoordde ze dat ze het huis niet mag verlaten en dat haar leven nog moeilijker is geworden, omdat ze nu binnen de muren van een kamer gevangen zit.”

Doodsbedreiging door broer
De ontvoerder van het meisje, Abdul Jabbar, heeft een broer, Mukhtiar, die lid is van de Rangers, een tak van de veiligheidsdiensten. “Deze man heeft contact opgenomen met de ouders van Huma en heeft hen in een videogesprek rechtstreeks bedreigd door zijn wapens te tonen en hen te vertellen dat hij hen zou vermoorden als ze ooit op zoek zouden gaan naar hun dochter.” Volgens Yousaf heeft de broer in audioboodschappen ook verklaard dat – als alle Christenen zich zouden verenigen om Huma terug te brengen – hij zowel haar ouders als iedereen die hen probeert te helpen, zou vermoorden.”