fbpx

Help een priesterstudent in het Amazonegebied

Project
In Yurimaguas in Peru bereiden 19 studenten zich voor op het priesterschap. Er is per student elk jaar € 300,00 nodig voor hun opleiding.
ACN-20180424-70362_Peru

Het apostolisch vicariaat van Yurimaguas in het oosten van Peru, wordt voor het grootste gedeelte bedekt door het regenwoud. Er leven meerdere inheemse stammen.

Ongeveer 224.000 katholieken wonen er verspreid over een gebied dat groter is dan sommige Europese landen. 25 Priesters hebben de geestelijke zorg voor deze mensen en die moeten dus lange, gevaarlijke en moeilijke reizen afleggen.

Een van de grootste zorgen van het bisdom is momenteel beschikking te hebben over meer priesters om de gelovigen de sacramenten toe te kunnen dienen en pastorale zorg op zich te kunnen nemen. Een gebedsactie voor nieuwe roepingen is daarvoor begonnen en werpt al vruchten af. Momenteel bereiden 19 jonge mannen zich voor om op een dag priester gewijd te kunnen worden. Zeven van hen volgen nog de twee jaar voorbereiding om toegelaten te worden tot het seminarie van Yurimaguas, de twaalf anderen zijn al op dat seminarie in het bisdom Callao.

In het verleden waren het heldhaftige Europese missionarissen die er, ondanks zeer moeilijke omstandigheden, de Blijde Boodschap verkondigden.

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig missionarissen en komen de roepingen uit de plaatselijke gemeenschappen die door de vroegere missionarissen zijn gesticht. Inheemse priesters, die zelf in deze streek zijn opgegroeid, zijn bijzonder geschikt te leven in dit klimaat en, nog belangrijker, in dit tropische woud.

Wij willen deze 19 jonge mannen die onderweg zijn naar het priesterschap graag helpen en hebben € 297,00 per student beloofd.

U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van code: 234-04-79

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.