fbpx

“Ambitieus programma tegen ontvoering en verkrachting meisjes”

woensdag, 17 november 2021
Nieuws
Meisjes en vrouwen uit religieuze minderheden zijn nog steeds het slachtoffer van gedwongen bekering en huwelijken in Pakistan, en elk jaar doet zich een aanzienlijk aantal gevallen voor. Met de steun van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) strijdt de katholieke Commissie voor Gerechtigheid en Vrede (NCJP) in Lahore voor het doorbreken van het onrechtvaardige patroon van minderjarige vrouwen die worden ontvoerd, verkracht, onder dwang bekeerd van hun geloof en uitgehuwelijkt aan hun ontvoerders.
Yet another Pakistani Catholic minor kidnapped and forced into marriage on October 13th 20202

Meisje van 3 verkracht
Het geval van Anna Chand, waarvan het NCJP eerder melding maakt, is een wreed voorbeeld. Het christelijke meisje van slechts drie jaar oud werd wreed verkracht door de echtgenoot van het hoofd van haar school in Raiwind, Lahore. De school, die gefinancierd werd door UNICEF, was gevestigd in het huis van Muhammad Saleem en telde ongeveer 30 gewone leerlingen. “Anna gaat door een ernstige psychologische nood en een voortdurende staat van emotioneel lijden, terwijl haar familie vecht voor gerechtigheid,” aldus Merab Arif van het NCJP. Hoewel dergelijke drama’s meisjes uit alle religieuze gemeenschappen treffen, zijn meisjes uit christelijke , hindoe en andere religieuze minderheden bijzonder kwetsbaar. Als doelwit van gedwongen bekering tot de Islam krijgen zij beduidend minder sociale en juridische steun.

Bescherming op papier goed
Pakistan heeft het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ondertekend en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen geratificeerd, dat kinderhuwelijken uitdrukkelijk verbiedt. Het heeft ook het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd, waarin een kind wordt gedefinieerd als iedereen die jonger is dan 18 jaar. Artikel 9 van dit verdrag beschermt het recht van kinderen om niet tegen hun wil van hun ouders te worden gescheiden. En artikel bepaalt dat de verdragsluitende staten het recht van kinderen op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst dienen te eerbiedigen. Ook de Pakistaanse grondwet waarborgt de vrijheid van godsdienst.

Vijandige politieadministratie
“Aan de oppervlakte lijkt alles in orde, maar helaas stuit de familie van een meisje in veel gevallen op een vijandige politieadministratie wanneer zij probeert een melding of aangifte doen van ontvoering of verkrachting”, legt Arif uit. “Het lokale politiebureau weigert vaak gewoon om klachten te registreren. Zelfs in gevallen waarin de ouders er wel in slagen de klacht te laten registreren, slaagt de politie er vaak niet in het meisje te bevrijden. Bovendien wordt, voordat het kind wordt teruggevonden, haar bekeringsakte samen met haar huwelijksakte aan de ouders overhandigd. En als de zaak voor de rechter komt, zijn die ook terughoudend om de meisjes te beschermen, naar verluidt onder druk van gewelddadige menigten.”

Aanbevelingen aan regering
Om deze redenen, en met de steun van Kerk in Nood, ontwikkelt de NJCP een ambitieus programma om meisjes uit minderheidsgemeenschappen in Pakistan te beschermen. Het programma voert campagne voor echte verandering en strengere wetgeving. Het NCJP heeft nu 15 aanbevelingen gepresenteerd voor de regering van Pakistan om adequate actie te ondernemen in de strijd tegen gedwongen bekering en uithuwelijking van meisjes en vrouwen.

De aanbevelingen omvatten bijvoorbeeld een hervorming van de politie om de reactietijden te verbeteren wanneer er sprake zou zijn van ontvoering; training van de politie om frauduleuze huwelijken en bekeringscertificaten op te sporen; het opzetten van telefonische hulplijnen om gemakkelijk en veilig aangifte te kunnen doen en onmiddellijke hulp, waaronder juridische hulp, voor de meisjes en hun families. Ook wordt herziening aanbevolen van de Anti-Forced Conversion Bill die op 13 oktober 2021 door de parlementaire commissie werd verworpen of het toevoegen van ‘gedwongen bekering’ aan het nationale rechtskader om wetgeving te vergemakkelijken.

Echte bescherming nodig
“Meisjes uit religieuze minderheden lopen een hoog risico op seksueel geweld en misbruik. En dat niet alleen. Een vroegtijdig en gedwongen huwelijk berooft hen ook van hun fundamentele recht op onderwijs, gezondheid en godsdienstvrijheid. Minderjarigen hebben de bescherming van de wet en de zorg van hun familie nodig. De regering van Pakistan moet alle nodige stappen ondernemen om een einde te maken aan het drama van deze meisjes,” aldus Arif.

Kerk in Nood voert momenteel campagne om vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van gedwongen bekering en huwelijken in Pakistan te helpen. De strijd om meisjes in Pakistan beter te beschermen tegen uitbuiting is een kwestie van lange adem. Helpt u mee, zodat niet nog meer meisjes en families de traumatische gebeurtenissen meemaken die Huma en haar familie zijn overkomen? Kijk dan hier op onze speciale actiepagina.