fbpx
Featured Image

10 jaar oorlog: de balans van uw hulp in Syrië

In het laatste verslag van Kerk in Nood ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het conflict, meldde Kerk in Nood dat zij tussen 2011 en 2021 in totaal 41,8 miljoen euro aan Syrië heeft toegekend. Het grootste deel van dit budget, meer dan 33 miljoen euro, was bestemd voor humanitaire hulpprojecten op het gebied van levensonderhoud, medische hulp, voedsel, kleding, gezondheidspakketten, huisvesting en onderwijs. In coördinatie met plaatselijke kerken van verschillende tradities bereikten een totaal van 418 initiatieven de inwoners van de steden die het zwaarst door de oorlog getroffen zijn, zoals Aleppo, Homs, Damascus, Marmarita en Tartus. Dit zijn de plaatsen waar de meerderheid van de christenen in Syrië geconcentreerd is.

Een druppel melk
Een van de belangrijkste projecten die de organisatie sinds 2017 steunt, is de campagne “Een druppel melk” in Aleppo. Daarbij wordt poedermelk uitgedeeld aan meer dan 3.000 kinderen uit christelijke gezinnen die in nood verkeren of door de oorlog ontheemd zijn geraakt. Het programma begeleidt hen vanaf hun geboorte tot hun tiende jaar. Soortgelijke projecten komen sinds 2015 ook ten goede aan kinderen in Tartus en sinds 2018 in Homs.

Studiebeurzen
Een ander door Kerk in Nood gesteund initiatief bestaat uit studiebeurzen voor christelijke school- en universiteitsstudenten in Aleppo en Damascus. Een derde van de scholen is gesloten als gevolg van de oorlog, maar veel gezinnen konden het zich toch niet veroorloven hun kinderen naar de scholen te sturen die wel functioneren. Dankzij studiebeurzen konden in het academisch jaar 2019-2020 in Aleppo alleen al 7.340 studenten verder met hun studie. In Damascus werden met de steun van de Zusters van Goddelijke Liefde van Besançon 2020-2021 studiebeurzen aan 550 universiteitsstudenten verstrekt van de plaatselijke Grieks-Melkitische Kerk.

Corona
Syrië is niet gespaard gebleven voor de gezondheidscrisis als gevolg van de coronapandemie. In 2020 heeft Kerk in Nood daarom meer dan 576.000 euro uitgetrokken om met de hulp van plaatselijke kerken 23.050 christelijke gezinnen te helpen die in grote nood verkeren door de precaire economische situatie die door de quarantaine is ontstaan. Met Kerstmis 2020 hebben de weldoeners van Kerk in Nood bovendien 200.000 euro geschonken om met de hulp van de Congregatie van Jezus en Maria winterjassen te verstrekken aan 25.000 kinderen in verschillende steden over het hele land.

Wederopbouw
Bovendien heeft ACN bijna vier miljoen euro geïnvesteerd in 156 projecten voor de wederopbouw van kerken, kloosters, scholen en pastorale centra, en 1,5 miljoen euro voor de wederopbouw van 1.077 particuliere huizen die door de gevechten en bombardementen verwoest zijn. Deze projecten hebben bijvoorbeeld gezinnen in Homs, Aleppo, Maaloula en de Vallei der Christenen geholpen om naar hun huizen terug te keren. Kerken die dankzij weldoeners van Kerk in Nood herbouwd zijn, zijn onder andere de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Homs en de kathedraal van Sint-Elijah in Aleppo.

Pastorale hulp
Wat de pastorale hulp betreft, heeft ACN meer dan twee miljoen euro uitgetrokken voor 182 projecten. De meest in het oog springende zijn de zomerkampen, die bedoeld zijn als een tijd van genezing, geloofsopvoeding en onderwijs voor jongeren of gezinnen die het trauma van de oorlog hebben opgelopen. Hiertoe behoort ook de gebedsactie “Troost mijn volk”, die christelijke gezinnen begeleidt die in de oorlog dierbaren hebben verloren. De icoon van Mater Dolorosa, Troosteres der Syriërs, gezegend door paus Franciscus, heeft parochies bezocht in 34 bisdommen.

Andere projecten van Kerk in Nood om het werk van de Kerk in Syrië tijdens de oorlog te steunen, betroffen onder meer Misintenties voor priesters (€874.000 en steun bij de aanschaf van religieuze boeken (€48.000), opleidingskosten (€356.000), transport (€181.000) en katholieke media (€13.000).

Ook in de nabije toekomst geeft Kerk in Nood hoge prioriteit aan de situatie van Christenen in Syrië. Wilt u hen steunen in deze moeilijke tijden? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van Syrië.

 

Featured Image

Kinderbijbels in Sierra Leone: “God spreekt tot Zijn kinderen”

Op sommige scholen is er nauwelijks een boek voor de kinderen om vast te houden. “Het is voor de kinderen een bijzondere ervaring om een boek in hun handen te houden. En met de kinderbijbel kunnen ze leren lezen en tegelijkertijd het Woord van God leren kennen. Lezen opent ogen, geest en hart, het Woord van God bouwt zich op. Want God houdt van ze en spreekt tot hen”, vertelt pater Antonio.

Veel leerlingen beschouwen het boek als een schat voor het leven. Pater Antonio herinnert zich hoe hij eens in een klas aan de verbaasde kinderen vroeg: “Wat denk je dat zo’n boek kost?” Niemand wist het. Pater Antonio schatte de prijs op vijf euro, omgerekend 50.000 leones. Vervolgens vroeg hij hoeveel van de 50.000 leones ze in natura konden bijdragen. Ze kwamen uit op ongeveer duizend leones. Pater Antonio stelde hun voor: “Breng de duizend en elke keer dat je het boek leest, bid dan voor degenen die de andere 49.000 brengen”. Ze gingen akkoord. Daarom deed hij hetzelfde in andere klassen en met de duizend leones per boek financierde hij het zomerkamp voor degenen die helemaal niets kunnen bijdragen.

Pater Antonio vestigt herhaaldelijk de aandacht van de kinderen op degenen die in stilte werken en zonder wie het Woord van God niet verspreid kan worden, zoals “de persoon die nauwelijks kan bewegen, maar die de kinderbijbel in zijn rolstoel naar andere talen vertaalt”. Hijzelf leerde de nationale taal Bariba in Benin dankzij de kinderbijbel en vervolgens de taal Moba in het noorden van Togo. Voor hem is de kinderbijbel ook een familiebijbel, omdat veel volwassenen deze voor zichzelf, de kinderen en de kleinkinderen aanschaffen. Vandaar dat hij Kerk in Nood om nog eens vijfduizend exemplaren voor de scholen in Bo heeft gevraagd.

De heilige Theresia van Lisieux, patroonheilige van de missie, citeerde graag de woorden van Jezus tegen de heilige Franciscus van Assisi: “Franciscus, ga Mijn Kerk herbouwen, die een ruïne is!” Helpt u mee, zodat de Kerk in de parochie van Sint-Theresia kan worden opgebouwd en versterkt met het Woord voor Gods kinderen? Doneer dan online of maakuw gift over over vermelding van 147-07-89 Sierra Leone. Uw gift wordt voor dit project of soortgelijke projecten in de regio gebruikt.

Featured Image

“Nieuw lectionarium in Tshiluba van grote waarde”

Tshiluba wordt door zo’n zes miljoen mensen gesproken. Het is een van de vier officiële talen van het land. De bisschoppen van de acht bisdommen van die regio hadden enkele jaren geleden al gewezen op de dringende nood om de liturgische boeken in die taal geleidelijk opnieuw uit te geven. Enerzijds waren de boeken al uitverkocht en anderzijds moesten ze ook taalkundig zeer grondig worden herwerkt en gecorrigeerd.

De provincie Kasaï is een straatarme en verwaarloosde streek. In 2016 en 2017 vonden in deze regio ware uitbarstingenn van geweld plaats, waarbij verscheidene duizenden mensen om het leven kwamen. Er werden talrijke massagraven in de regio ontdekt. Ook kerkelijke gebouwen werden aangevallen, geplunderd en platgebrand, onder andere de kathedraal en de bisschoppelijke zetel in Luebo.

De regering is nagenoeg niet aanwezig in deze provincie. De Kerk bekommert zich om de noden van de bevolking en probeert, waar mogelijk, bij de problemen te helpen. De mens leeft echter niet van brood alleen en dus heeft de Kerk ook oog voor het zielenheil van de mensen. De Eucharistieviering is “de bron en het hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk”, staat in het conciliedocument “Lumen Gentium” te lezen. Om die reden stond de heruitgave van de liturgische boeken voor de bisschoppen van die regio helemaal bovenaan op de lijst van prioriteiten.

Ondertussen kon dankzij de financiële steun van onze weldoeners, die 20.000 euro hebben geschonken, de eerste uitgave van het nieuwe lectionarium worden gedrukt. De vreugde is enorm en de bisschoppen, de priesters en de gelovigen uit de acht bisdommen van de provincie Kasaï wensen van harte iedereen te bedanken die eraan heeft bijgedragen om dit mogelijk te maken!

Helpt u mee om op meer plaatsen de uitgaven van liturgische materialen mogelijk te maken? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van code 115-08-89.

Featured Image

Christenen Irak langzaam weggepest

Door Martin Janssen

Van Bashar Warda is bekend dat hij niet bang is om niet-politiek correcte uitspraken te doen. Onlangs liet de Chaldeeuws-katholieke aartsbisschop van Erbil in Iraaks Koerdistan weer van zich horen. De Verenigde Staten maakten onlangs bekend dat ze begonnen waren al het ‘niet noodzakelijke’ personeel uit Irak terug te trekken. Aartsbisschop Warda zei naar aanleiding hiervan zich grote zorgen te maken. “Onze christelijke gemeenschappen werden het slachtoffer van de genocide van Islamitische Staat”, aldus mgr. Warda. “Onze gemeenschappen zijn gebroken, maar bleven hoop houden omdat de Verenigde Staten beloofd hadden dat ze Iraakse minderheden zouden bijstaan.”

De aartsbisschop waarschuwde dat het “het nieuwe vacuüm dat door de Amerikaanse evacuatie wordt geschapen tot ongelukkige resultaten zal leiden. We wachten daarom met ongeduld op een Amerikaanse verklaring voor dit beleid”. De situatie in Mosoel geeft een idee van deze ‘ongelukkige resultaten’. Nadat IS verdreven was, keerden er nauwelijks christenen terug naar deze stad omdat ze de algemene atmosfeer vreesden. Ze bleken gelijk te krijgen. Vorige maand kondigde de Iraakse regering aan dat de inwoners van vijftig dorpen en steden rondom Mosoel bewapend zullen worden, zodat ze zichzelf kunnen verdedigen tegen nieuwe, nu nog slapende cellen van IS. In Mosoel en de Vlakte van Nineve leven de christenen opnieuw in angst omdat ze weten dat die cellen ieder moment actief kunnen worden.

Gezegende olijfbomen
Hulporganisatie Kerk in Nood begon onlangs nieuwe huizen te bouwen in het stadje Bartella. Daar woonden voor 2014, toen IS verscheen, zo’n 17.500 christenen. Op 5 juni werd de aftrap gegeven voor dit project met een kerkelijke viering waarin olijfbomen werden gezegend. Deze zijn bedoeld voor de tuinen van teruggekeerde christenen, als symbool dat hoop en vrede zullen terugkeren naar het stadje. De realiteit blijkt echter grimmiger te zijn. De Iraakse christen Salim Harihosan heeft spijt dat hij terugkeerde naar zijn geboorteplaats Bartella. Hij vertelde persbureau AP dat het een “psychologisch probleem” is: “Je gaat bijvoorbeeld naar de markt waar het wemelt van de geruchten over dingen die zouden kunnen gebeuren. Het beïnvloedt je dagelijkse bestaan.”

In het voorheen christelijke Bartella maken nu de Shabak de dienst uit. Zij behoren tot de sjiitische islam en worden volgens lokale christenen bewapend en gefinancierd door Iran. Rond 2004 brachten de Amerikanen zo’n tweeduizend Shabak-families onder in de buurt van Bartella. Na de verdrijving van IS in 2017 kregen zij met hun milities de controle over de stad.
Vader Benoka, een priester in Bartella, vertelde onlangs over de situatie in zijn stad. Hij zei onder meer dat militieleden de weg naar zijn kerk versperden, zodat parochianen die niet meer konden bereiken. Zijn kerk was ook al verschillende malen beschoten. Volgens de priester willen de Shabak alle christenen uit de regio verjagen en hij noemde hen daarom “de nieuwe IS”.

Christenen wegpesten
Naast het ontbreken van veiligheid en stabiliteit zijn er ook andere factoren die het leven van christenen in Irak bemoeilijken. Emma Green van het tijdschrift The Atlantic spreekt in dit verband over een proces dat tot doel heeft “christenen langzaam weg te pesten”. De nieuwe Iraakse grondwet maakte van de islam “de religie van de staat”, schrijft ze. “Dit bracht vele praktische veranderingen met zich mee in de manier waarop er naar christenen wordt gekeken als een aparte religieuze groep die niet hetzelfde wordt behandelt. En dan zijn er de problemen van kinderen uit gemengde huwelijken of kinderen die als gevolg van een verkrachting het levenslicht zagen.”Vooral dit laatste is een urgente kwestie omdat talloze christelijke meisjes werden verkracht door leden van IS. Volgens de islamitische – en dus Iraakse – wet zijn de daaruit voortgekomen kinderen officieel moslim, wat ook op hun identiteitsbewijzen zal komen te staan.

Vooral westerse kerkelijke organisaties pleiten voortdurend voor de terugkeer van Iraakse christenen naar hun geboortegrond. Deze christenen stemmen echter met hun voeten, wat emigratie betekent. Volgens sommige bronnen wonen er momenteel nog maar 150.000 christenen in Irak. Eind juni vond in Libanon de jaarlijkse synode plaats van de Syrisch-katholieke bisschoppen. Zij riepen christenen uit Syrië en Irak “die overal, zowel in het Westen als in het Oosten, verspreid zijn geraakt”, op om trouw te blijven aan hun geloof. Het leek een impliciete erkenning van het feit dat er momenteel meer Iraakse christenen in pakweg Detroit of Sydney wonen, dan in Bagdad of Mosoel. Na de gedwongen Arabizering onder ex-president Saddam Hoessein, werden Iraakse christenen onderworpen aan een proces van islamisering of slachtoffer van Koerdificering. Slechts in de westerse diaspora blijken ze hun eigen identiteit te kunnen behouden.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Webwinkel aanbieding

DOCAT

Sociale Leer van de Kerk

9,95

Doneer

Kerk in Nood steunt wereldwijd mensen via de Kerk. Maak een online gift over en steun ons.