10 jaar oorlog: de balans van uw hulp in Syrië

Project
Tien jaar zijn verstreken sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië, die heeft geleid tot duizenden doden, miljoenen ontheemden, verwoeste steden en een diepe economische en sociale crisis. In dit verschrikkelijke decennium heeft Kerk in Nood (ACN) dankzij uw giften maar liefst 979 projecten gesteund om het lijden van de bevolking te verzachten en te voorkomen dat de christelijke minderheid verdwijnt
Father Firas Lutfi with children in Aleppo 2020

In het laatste verslag van Kerk in Nood ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het begin van het conflict, meldde Kerk in Nood dat zij tussen 2011 en 2021 in totaal 41,8 miljoen euro aan Syrië heeft toegekend. Het grootste deel van dit budget, meer dan 33 miljoen euro, was bestemd voor humanitaire hulpprojecten op het gebied van levensonderhoud, medische hulp, voedsel, kleding, gezondheidspakketten, huisvesting en onderwijs. In coördinatie met plaatselijke kerken van verschillende tradities bereikten een totaal van 418 initiatieven de inwoners van de steden die het zwaarst door de oorlog getroffen zijn, zoals Aleppo, Homs, Damascus, Marmarita en Tartus. Dit zijn de plaatsen waar de meerderheid van de christenen in Syrië geconcentreerd is.