fbpx

“Nieuw lectionarium in Tshiluba van grote waarde”

Project
In de regio Kasaï, in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo, bekommert de Kerk zich om de bevolking die te lijden heeft onder armoede en geweld. Naast materiële hulp biedt de Kerk ook troost, vooral in de Eucharistieviering. Een nieuw lectionarium is daarbij van grote waarde.
ACN-20200522-101464

Tshiluba wordt door zo’n zes miljoen mensen gesproken. Het is een van de vier officiële talen van het land. De bisschoppen van de acht bisdommen van die regio hadden enkele jaren geleden al gewezen op de dringende nood om de liturgische boeken in die taal geleidelijk opnieuw uit te geven. Enerzijds waren de boeken al uitverkocht en anderzijds moesten ze ook taalkundig zeer grondig worden herwerkt en gecorrigeerd.

De provincie Kasaï is een straatarme en verwaarloosde streek. In 2016 en 2017 vonden in deze regio ware uitbarstingenn van geweld plaats, waarbij verscheidene duizenden mensen om het leven kwamen. Er werden talrijke massagraven in de regio ontdekt. Ook kerkelijke gebouwen werden aangevallen, geplunderd en platgebrand, onder andere de kathedraal en de bisschoppelijke zetel in Luebo.

De regering is nagenoeg niet aanwezig in deze provincie. De Kerk bekommert zich om de noden van de bevolking en probeert, waar mogelijk, bij de problemen te helpen. De mens leeft echter niet van brood alleen en dus heeft de Kerk ook oog voor het zielenheil van de mensen. De Eucharistieviering is “de bron en het hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk”, staat in het conciliedocument “Lumen Gentium” te lezen. Om die reden stond de heruitgave van de liturgische boeken voor de bisschoppen van die regio helemaal bovenaan op de lijst van prioriteiten.

Ondertussen kon dankzij de financiële steun van onze weldoeners, die 20.000 euro hebben geschonken, de eerste uitgave van het nieuwe lectionarium worden gedrukt. De vreugde is enorm en de bisschoppen, de priesters en de gelovigen uit de acht bisdommen van de provincie Kasaï wensen van harte iedereen te bedanken die eraan heeft bijgedragen om dit mogelijk te maken!

Helpt u mee om op meer plaatsen de uitgaven van liturgische materialen mogelijk te maken? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van code 115-08-89.