Nieuws

Houd het geloof levend

Met bijna 400.000 donateurs helpt Kerk in Nood om in 150 landen wereldwijd Christenen te steunen die in pastorale nood zijn of onderdrukt worden. Ook vanuit Nederland geven we informatie, roepen we op tot gebed en actie en dragen we jaarlijks bij aan 5000 projecten van de lokale Kerk op de volgende terreinen:

Bouw en wederopbouw
Communicatiemiddelen voor evangelisatie
Drukken en verspreiden van catechesemateriaal
Levensonderhoud van religieuzen
Misintenties voor arme priesters
Noodhulp
Vervoersmiddelen
Vorming van religieuzen en seminaristen

Gebed van de dag

dinsdag 20 februari 2024

dinsdag 20 februari 2024

God van genade en barmhartigheid, U hebt zich in Jezus Messias geopenbaard als een God van gerechtigheid en liefde voor alle mensen. Wij danken U vandaag voor de inzet van de Chinezen bij de opbouw van hun land. Geef dat de samenleving die zij met elkaar maken steeds meer gekleurd wordt door de Christelijke waarden en dat de Kerk daar in vrijheid Uw liefde en gerechtigheid mag vieren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Julia Rodzinska, religieuze zuster, martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.

Bid mee

Steek een kaarsje aan in de online kapel