Nieuws

Houd het geloof levend

Met bijna 400.000 donateurs helpt Kerk in Nood om in 150 landen wereldwijd Christenen te steunen die in pastorale nood zijn of onderdrukt worden. Ook vanuit Nederland geven we informatie, roepen we op tot gebed en actie en dragen we jaarlijks bij aan 5000 projecten van de lokale Kerk op de volgende terreinen:

Bouw en wederopbouw
Communicatiemiddelen voor evangelisatie
Drukken en verspreiden van catechesemateriaal
Levensonderhoud van religieuzen
Misintenties voor arme priesters
Noodhulp
Vervoersmiddelen
Vorming van religieuzen en seminaristen

Gebed van de dag

zaterdag 28 januari 2023

zaterdag 28 januari 2023

Barmhartige God, Uw wijsheid is niet de ‘wijsheid’ van de wereld. Wij bidden U voor een goede vorming en toerusting voor kandidaten voor priesterschap en diaconaat in Peru. Om voldoende kandidaten en voldoende financiën. Om degelijke onderwijzers die met liefde en helderheid hun inzicht in de geloofsmysteries doorgeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatha Lin, lekengelovige, lerares en catechist, martelares tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.

Bid mee

Steek een kaarsje aan in de online kapel