Zusters naar Suriname voor opvang misbruikte kinderen

Project
Komende donderdag vertrekken drie Nigeriaanse zusters naar Paramaribo om er seksueel misbruikte kinderen op te vangen en te begeleiden. Kerk in Nood steunt hun komst naar Suriname.
Foto-stichting-Voor-het-kind-Paramaribo

Tot een aantal jaren geleden waren de zusters Franciscanessen van Oudenbosch via de stichting Voor het Kind nauw betrokken bij het realiseren van het doel van de stichting, het opvangen en begeleiden van kwetsbare kinderen uit risico-achtergronden. Door de jaren heen werd het accent van de zorg steeds meer gelegd op kinderen die slachtoffer waren van seksueel misbruik en deze kinderen werden uiteindelijk de exclusieve doelgroep van de stichting. Dit was nodig gezien de schrikbarende toename in het aantal aangiften bij de justitiële autoriteiten van seksueel misbruik van minderjarigen in Suriname en de afwezigheid van adequate zorg- en hulpverlening aan deze slachtoffers.

Hiervoor heeft de bisschop van Paramaribo een uitnodiging gericht aan een congregatie van religieuze zusters die in Nigeria is gesticht, om in Suriname een communiteit te vestigen en zo de lokale Kerk te ondersteunen en versterken in haar dienstbaarheid aan de geloofsgemeenschap en de wijdere samenleving. Deze congregatie heeft inmiddels bevestigd dat zij de uitnodiging aanvaard en zal ten eerste drie zusters afvaardigen om er een communiteit te starten. De belangrijkste nood is het voorzien in de zorg en begeleiding van de opgevangen kinderen. Het nieuwe bestuur zal voormalige zorgverleners benaderen om zich wederom in te zetten voor de kinderen. Fundamenteel is dat er volwassenen ter plekke verblijven met de kinderen voor toezicht, dagelijkse leiding en vooral om te zorgen voor stabiele leefsituatie in het tehuis.

Voor hun apostolaat zullen de zusters in eerste instantie ingezet worden in de dagelijkse leiding van het tehuis, waar zij aanwezig zullen zijn om de kinderen te begeleiden. De zusters hebben reeds ervaring in deze zorg. De zusters hebben eerst enkele maanden in Breda gewoond om er Nederlands te leren.

Kerk in Nood draagt bij aan de kosten van hun overtocht, integratie in de samenleving en de persoonlijke onderhoudsvergoeding van de zusters voor één jaar op zich te nemen. Helpt u mee, zodat zij met hun missie en roeping in Suriname met deze kwetsbare kinderen een goede start kunnen maken? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van ‘Suriname’, en uw postcode en hiusnummer. Uw gift gaat naar de zusters of naar soortgelijke projecten in de regio.