fbpx

Ziekte, discriminatie en verwoeste oogsten na overstromingen

vrijdag, 30 september 2022
Nieuws
Bisschop Samson Shukardin van Hyderabad kan de beelden van zijn bezoek aan het door overstromingen getroffen katholieke dorp Mariamnagar, in de zuidelijke provincie Sindh, eerder deze maand (begin september) niet van zijn netvlies krijgen.
Asif George with his family at their damaged houses in the flooded Chak village

“In plaats van zichzelf te beschermen, hadden de inwoners muskietennetten op hun vee geplaatst. De geiten en koeien zijn hun bron van inkomsten, evenals de melk. Het is erg moeilijk om in de overstroomde dorpen één nacht door te brengen vanwege de muggen”, vertelt hij aan de pasuelijke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN). “Alle door de kerk gerunde scholen in de overstroomde plattelandsgebieden zijn gesloten, het meubilair is vernield en de muren lekken. Ik ben geboren in Hyderabad, maar ik heb nog nooit in mijn leven zoveel regen gezien.”

De prelaat verwijst naar de ongekende regenval in juli en augustus.  Die hebben, in combinatie met het smelten van de gletsjers in de noordelijke gebieden, massale overstromingen veroorzaakt. In totaal werden 2.016.008 huizen beschadigd. Tot dusver vonden 1.596 mensen en 1.040.735 dieren de dood. Uit een recent officieel onderzoek is gebleken dat commerciële gewassen op grote schaal zijn verwoest en dat het totale verlies 1,7 miljard dollar bedraagt.

Onder de getroffen percelen bevinden zich enkele die eigendom zijn van het bisdom en die werden verhuurd aan katholieke boeren. Bisschop Samson heeft toegestaan dat de schulden in de vorm van pacht en leningen worden uitgesteld totdat de situatie verbetert.

Verwoeste oogsten en stijgende schulden
Patras Baagh (65) verbouwt katoen en okra op 10 hectare diocesane grond en had eind juli de eerste oogst van dit jaar binnen. “De gewassen hadden dorst tijdens de recordzomerhitte toen er slechts één keer per maand landbouwwater werd verstrekt. Nu staan ze te rotten onder zes tot acht meter water,” zei Baagh, die nu is opgezadeld met een schuld van meer dan 1.150 euro. Zijn familie slaapt nu onder de blote hemel, aangezien hun lemen huis door de stortbui is beschadigd. “De muggen keerden de dag na het ontsmetten al terug. De kinderen krijgen nu keelontsteking, malaria, dengue en huidziekten. We hebben geen geld om schoolboeken te kopen.”

Het gezin van Asif George en 25 andere Christenen woont in het dorp Chak, in de provincie Sindh. Hij leeft momenteel onder een Shisham-boom, waaraan ook zijn geit is vastgebonden: “We zijn naar een heuvel verhuisd nadat de buitenmuur van ons lemen huis was ingestort, maar het was te warm onder de open hemel. We zijn onzeker over onze toekomst. De katoenoogst is verrot na de eerste oogst, en het suikerriet wordt geruïneerd,” vertelt de katholieke boer aan Kerk in Nood.

De boeren met katholieke grondeigenaren kunnen rekenen op clementie. Elders zijn arme mensen door de ramp schatplichtig geworden aan rijke landheren (waderas) die honderden hectaren grond bezitten die worden bewerkt door gewone boeren die slechts recht hebben op een klein deel van de oogst. Bisschop Shukardin heeft met hen te doen. “Niemand kan concurreren met de waderas. Helaas worden de armen altijd getroffen door de jaarlijkse overstromingen. Tot de getroffenen behoren vooral degenen die illegaal in drooggevallen rivierbeddingen wonen. Hele generaties arme boeren betalen hun schulden terug met arbeid.”

Onverschilligheid en discriminatie
Pakistan is volgens de Global Climate Risk Index het achtste meest kwetsbare land als het gaat om klimaatverandering. Volgens de prelaat is de onverschilligheid van de regering echter ook debet aan de tragedie. “Er is een gebrek aan planning door de provinciale regering, die ervan wordt beschuldigd de fondsen verkeerd te beheren. Het duurt minstens zes maanden voordat het water is opgedroogd. Er is geen drainagesysteem in de dorpen”, zegt hij en voegt eraan toe dat er sprake is van discriminatie van religieuze minderheden.

“Geen van de lokale parlementariërs heeft de door de overstroming getroffen Christenen geholpen. Hulp bij overstromingen is ook ons recht”, aldus bisschop Shukardin. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke beschuldiging wordt geuit. In 2020 beweerden mensenrechtenactivisten dat bevooroordeelde organisaties de levering van voedsel en voorraden aan niet-islamitische minderheden belemmerden tijdens de afsluiting van het coronavirus. “Het is een ernstige situatie; ik maak me zorgen over de komende maanden. Na de stortregens gaat de verwoesting door. Een solidariteitsbezoek van geestelijken of religieuzen is een grote bron van troost voor degenen die door het overstromingswater worden ingesloten”, aldus de bisschop.

Op verzoek van bisschop Samson heeft Kerk in Nood bijna 200.000 euro toegezegd om noodhulp te verlenen aan meer dan 5.000 gezinnen en de beschadigde kerken en gemeenschapsinfrastructuur in het bisdom Hyderabad te herstellen. Nog eens 30.000 gaat naar het aartsbisdom Karachi om gezinnen waarvan de huizen zijn verwoest te helpen met 310 voedselpakketten en keukensets.