fbpx

Zaligverklaring pr. Jacquel Hamel in volgende fase

donderdag, 14 maart 2019
Nieuws
Het zaligverklaringsproces van priester Jacques Hamel, die in 2016 werd vermoord door jihadisten in de Franse stad Rouvray, is een volgende fase ingegaan.
Pater-Jacques-Hamel

Pr. Jacques Hamel werd op 26 juli 2016 gedood toen twee mannen zijn kerk in Saint-Etienne-du-Rouvray, in de buurt van Rouen, bestormden terwijl hij de Mis vierde. In 2017 stond paus Franciscus toe dat het proces voor zaligverklaring van de Franse priester begon. “Priester Jacques was een goede man van vrede, maar hij werd gedood als een misdadiger”, verklaarde paus Franciscus op 14 september 2016. “Hij gaf zijn leven voor ons om Jezus niet te verloochenen. Hij gaf zijn leven in hetzelfde offer van Jezus op het altaar … Hij is een martelaar en martelaren worden zalig verklaard!” De paus vroeg de gelovigen om te bidden om zijn voorspraak, “zodat hij ons de moed geeft om de waarheid te zeggen: dat doden in de naam van God satanisch is."

Onderzoek naar dood en leven
Op 9 maart werd de diocesane fase van het zaligverklaringsproces afgesloten met een slotzitting in de kapel van de Notre Dame de l’Annunciation van het aartsbisdom Rouen. Aartsbisschop Dominique Lebrun van Rouen was de voorzitter van de laatste sessie van het diocesane onderzoek naar het leven en martelaarschap van Pr. Jacques Hamel. In het kader van het onderzoek zijn de getuigenissen verzameld van 66 getuigen, waaronder vijf personen die getuige waren van pr. Hamel’s moord. De belangrijkste vragen hadden betrekking op de moord en de omstandigheden van zijn vermeende martelaarschap, het leven van pr. Hamel en hoe hij de christelijke deugden leefde, evenals zijn reputatie voor heiligheid en de genaden die aan zijn voorspraak worden toegeschreven.

Volgens een verklaring van het aartsbisdom, onderzochten daarnaast twee theologen de geschriften die pr. Hamel in het parochienieuws had gepubliceerd en de teksten van 650 van zijn homilieën. Het volledige dossier bestaat uit 11.496 pagina’s plus bijlagen. De Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen zal zich ontfermen over het vervolg van het proces.

Bron: Fides