Weeshuis van Moeder Teresa’s zusters doelwit Hindoe-nationalisten

vrijdag, 17 december 2021
Nieuws
In Gujarat wordt een onderzoek ingesteld naar een huis van de Missionarissen van de Naastenliefde vanwege een beschuldiging van het bekeren van jonge meisjes. De lokale aartsbisschop spreekt over “politieke uitbuiting.”
Vadodara MC AsiaNews

In de stad Vadodara in Gujarat – de Indiase deelstaat van waaruit de politieke opkomst van de huidige premier Narendra Modi begon – is een klacht ingediend wegens “gedwongen bekeringen” tegen een tehuis van de Missionarissen van Naastenliefde. De zusters van Moeder Teresa vangen er in de wijk Makarpura weesmeisjes en aan kinderarbeid onttrokken meisjes op. Volgens lokale Christenen betreft het de zoveelste aanval door hindoefundamentalisten.

De klacht komt voort uit een inspectie op 9 december door de districtsmanager van sociale diensten Mayank Trivedi, samen met de voorzitter van het Comité voor de verdediging van kinderen. Volgens de aanklacht stelden de twee vast dat meisjes in het tehuis zijn “gedwongen” een kruisje te dragen, christelijke religieuze teksten te lezen en deel te nemen aan christelijke gebeden met de bedoeling hen “tot het christendom te bekeren”. Ook zouden de vrouwelijke religieuzen zich bezighouden met “activiteiten die opzettelijk en rancuneus de religieuze gevoelens van de Hindoes beledigen.”

Hoewel de Missionarissen de beschuldigingen ontkennen, heeft de politie een onderzoek ingesteld op basis van de beruchte anti-bekeringswet, die sinds 2003 in Gujarat van kracht is. Zuster Clarissa sprak vanuit het huis in Vadodara met AsiaNews over de kwestie: “We zijn in shock. Wat ze zeggen is helemaal niet waar en het onderzoek is aan de gang. Zuster Prema [de overste van de Missionarissen van Naastenliefde, red.] heeft ons gebeld om haar nabijheid te betuigen en bidt voor ons. Iedereen bidt voor ons en troost ons, ook veel mensen van andere religies. Blijft u alstublieft voor ons bidden.”

De aartsbisschop van Vasai, Mgr. Felix Machado, tevens secretaris-generaal van de Indiase Bisschoppenconferentie, meldt “diep bedroefd” te zijn door het nieuws. “Wij geloven in de wetten van dit land. De politie heeft het recht om onderzoek te doen. Maar laten we niet de taferelen vergeten van Moeder Teresa’s begrafenis met volledige staatseer, of de Bharat Ratna, de hoogste eer van het land die haar in 1980 werd toegekend. Kan haar verhaal worden uitgewist, samen met alles wat ze voor India heeft gedaan?”

“Het dienen van de armen is een integraal onderdeel van ons christelijk geloof, het staan naast de laatsten, de wezen, de vergetenen”, aldus mgr. Machado. “Waar zal dit land terechtkomen als we respect voor alle religies ontkennen en achterdocht jegens anderen blijven propageren? Wij kennen het universalisme van de Rig Veda’s en de Upanishads en vergelijken dat met wat er vandaag gebeurt: het is tijd voor een ernstige bezinning, om terug te keren naar de glorieuze tradities van India, niet naar politieke uitbuiting.”