fbpx

"Vorming priesters voor Dalits belangrijk"

Project
De training en vorming van toekomstige priesters voor het bisdom van Buxar is erg belangrijk, waar de Katholieke gemeenschap voor bijna 100% uit Dalits bestaat.
ACN-20180108-66217

De jongemannen die de roeping van God voelen, hebben onze steun nodig om op vele gebieden training en vorming te krijgen, vooral gezien hun arme achtergrond en algemene opleiding. Bisschop Sebastian vraagt ​​hiervoor € 182 per student.

Het bisdom van Buxar, in de staat Bihar, werd in 2006 gecreëerd uit het Patna-bisdom. De eerste Katholieke missionarissen kwamen hier in 1932 en raakten betrokken bij de geestelijke en sociaaleconomische ontwikkeling van de kastelozen, de Dalits. De parochies en missiestations bevinden zich in afgelegen dorpen waar minstens één keer per maand de Mis, een bijeenkomst voor Bijbelstudie, retraites, gebedsgroepen en andere initiatieven op dorps- en parochieniveau worden georganiseerd. Catechist geven er catechese en leiden ook de viering van de sacramenten, bidden novenen, enz. Daarnaast leiden zij in elke parochiecampus een lagere school en een internaat voor ongeveer 100 arme leerlingen.

Het zijn deze parochies en mensen waarvoor de seminaristen – toegewijd om het Woord van God te leven en verspreiden – worden gevormd. Er zijn momenteel 18 seminaristen, waarvan er 3 academische studies volgen (theologie, filosofie en Geschriften) en 5 een oriëntatie op spiritualiteit, taalstudie en cultuur. Dankzij hun vorming zullen zij pastorale ondersteuning kunnen bieden aan allen die op zoek zijn naar begeleiding, genezing en versterking van hun geloof, op een plaats waar mensen de boodschap van Christus hard nodig hebben. 

Helpt u mee zodat deze jongemannen de benodigde vorming krijgen voor hun ​​toekomstig priesterambt? Doneer dan online via onze website of maak uw gift over onder vermelding van “Priesters India.” Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.