fbpx

Voorvechter godsdienstvrijheid stopt meute eigenhandig

donderdag, 29 juni 2023
Nieuws
Pakistan is op godsdienstig vlak een land van vele gezichten. Op het eerste oog hebben christenen er een ondergeschikte plaats in dit land met een bevolking die voor 95% moslim is. Ze hebben te maken met discriminatie, ontvoeringen en gedwongen bekeringen tot de Islam van meisjes. En wie er de Koran ‘bezoedelt’ of de profeet Mohammed beledigt, kan er levenslange gevangenisstraf of de doodstraf krijgen. Toch kent het land ook voorvechters voor godsdienstvrijheid.
GaziSalahuldinJohnAward01

Voor Gazi Salahudin John, een sjiitische moslim die regelmatig ontmoetingen voor interreligieuze dialoog in Hyderabad bijwoont, georganiseerd door pater Shahzad Khokhar, een franciscaanse broeder en projectpartner van Kerk in Nood (ACN), werd die strijd in maart 2023 erg letterlijk. Eigenhandig stopte hij een meute die het voorzien had op een hindoe-gezin in zijn wijk dat werd beticht van godslastering. Voor zijn nobele daad heeft hij inmiddels diverse onderscheidingen heeft ontvangen.

Tijdens een ontmoeting van de groep voor interreligieuze dialoog in Hyderabad op 16 maart 2023, vertelt Gazi Kerk in Nood (ACN) uitgebreid over het voorval. “Er was een hindoe man vals beschuldigd van het verbranden van de Koran. Steeds meer mannen verzamelden zich voor het gebouw waar het gezin woonde, maar zij konden niet naar binnen omdat de deur gesloten was. Ze probeerden daarop een ladder tegen het gebouw te plaatsen. Er was ook iemand met een pistool, maar dat heb ik uit zijn handen kunnen trekken.”

Gevraagd naar zijn moed, vertelt Gazi dat hij de kracht voelde in zichzelf om hier tegenop te staan en wijst hij met enkele verzen op wat hij geleerd heeft bij tijdens de ontmoetingen voor interreligieuze dialoog. “Ik dacht ooit dat religie iets was dat ik doe, maar het is wat ik ben. Ik dacht ooit dat interreligieuze dialoog iets was dat we doen, maar het is wat we zijn. Ik dacht ooit dat diversiteit iets was dat we waren, maar het is wat we doen. We zijn allen één en broeders.”

Mgr. Samson Shukar (OFM) bisschop van Hyderabad en trekker van de bijeenkomsten voor interreligieuze dialoog bevestigt dat de situatie in het gebied Sindh, in het oosten van Pakistan, beter is dan in sommige andere gebieden en landen waar spanningen zijn tussen religies. De aanwezigheid van geloofsleiders – sikh, sjiitisch, soennitisch, hindoe en christelijk – in de bijeenkomsten die door pater Shahzad Khokhar worden georganiseerd, is volgens hem veelzeggend.

De Franciscaan vertelt hoe met Eid al Fitter samen cake en cadeau’s werden uitgedeeld en dat er veel ontmoetingen zijn om elkaar beter te leren kennen. “In de hindoetempel hebben we uitleg gekregen over de diverse goden. We gaven een toespraak voor de bond van handelaren over hoe zij kunnen bijdragen aan respect, vrede en dialoog. En we hebben samen met leerlingen en docenten van diverse religies bomen geplant vanwege de klimaat- en waterproblemen in het land.”

Sikh leider Prakash Singh beaamt het belang van de dialoog. “Achter de leiders die hier zijn, staan lokale mensen. Zij zien hen als voorbeeld en model om samen te werken aan eenheid. Dat is de echte gave van deze groep. Volgens mijn religie is deze goedheid voor allen, niet voor één persoon of groep. God heeft een licht in ons geplant, in sommigen meer, anderen minder… maar in allen.”

Hoewel er problemen zijn met godsdienstvrijheid in Pakistan, is bisschop Samson dankbaar voor de voorvechters, zowel binnen de groep geestelijken als onder de politie- en strijdkrachten in Sindh, die in de regio Sindh ook vaak een positieve rol spelen: “Jezus zei: ‘Heb ander lief als jezelf.’ We respecteren de ander. We hebben laten zien dat we dat niet alleen met woorden doen, maar ook met daden. Ik weet zeker dat dit goede werk niet beperkt zal blijven, maar de basis zal leggen om elkaar te helpen”, zei hij tegen Kerk in Nood (ACN).

Pakistan is één van de landen die prominent aan bod komt in het rapport van Kerk in Nood (ACN) over de wereldwijde vrijheid van godsdienst. Vraag hier een gratis gedrukt exemplaar aan van de samenvatting.