fbpx

Voorlopig akkoord Heilige Stoel en China ondertekend

dinsdag, 25 september 2018
Nieuws
Staatssecretaris kardinaal Parolin bevestigt de ondertekening van een voorlopig akkoord tussen Heilige Stoel en China inzake benoeming bisschoppen.

"De ondertekening van een voorlopig akkoord tussen de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China inzake de benoeming van bisschoppen is van groot belang voor het voortbestaan van de rooms-katholieke Kerk in China, voor de dialoog tussen de Heilige Stoel en de autoriteiten van dat land, maar ook voor het bevorderen van de vrede in de huidige tijd, waarin we op internationaal niveau zoveel spanningen ervaren", klinkt het plechtig in de aanhef van een perscommuniqué dat de persdienst van het Vaticaan vanmiddag publiceerde.

Pastoraal doel
Staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin onderstreept pastorale doel van het akkoord: De Heilige Stoel wil alleen de voorwaarde scheppen, beter nog, helpen om de voorwaarde te creëren voor meer vrijheid, autonomie en organisatie, zodat de katholieke Kerk zich kan wijden aan haar zending: het verkondigen van het Evangelie en bijdragen aan het welzijn en de spirituele en materiële welvaart en harmonie van het land, van elke persoon en van de wereld als geheel.

In volle gemeenschap met Rome
Over het belang van het voorlopige akkoord laat de verklaring niets aan duidelijkheid over: "Vandaag zijn voor het eerst alle bisschoppen in China in gemeenschap met de bisschop van Rome, met de opvolger van Petrus. En paus Franciscus kijkt, net als zijn directe voorgangers, met bijzondere zorg naar het Chinese volk. Wat nu nodig is, is eenheid, vertrouwen en een nieuw elan; goede voorgangers hebben, erkend door de opvolger van Petrus – door de paus dus – en door de legitieme burgerlijke autoriteiten. Wij geloven én hopen dat de overeenkomst een instrument zal zijn om deze doelstellingen, met de medewerking van iedereen, waar te maken."

Engagement van de paus
De verklaring besluit plechtig: "Voor de katholieke gemeenschap in China – de bisschoppen, priesters, religieuzen én gelovigen – zegt de paus bovenal zijn engagement toe om concrete broederlijke daden van verzoening onder elkaar te stellen om zo niet alleen de misverstanden en de spanningen uit het verleden, maar zelfs de recente misverstanden te overwinnen. Op die manier kunnen ze een daadwerkelijke bijdrage leveren en zullen ze in staat zijn om de opdracht van de Kerk uit te voeren: het Evangelie verkondigen en tegelijkertijd bijdragen aan de spirituele en materiële groei van hun land en aan vrede en verzoening in de wereld."

Verwarring
Volgens de katholieke nieuwssite Asianews is er "hoop en bezorgdheid, verdriet en onrust onder Chinese Katholieken bij het nieuws over de voorlopige overeenkomst." Sommige Katholieken vragen zich af wat er gaat gebeuren met de priesters en bisschoppen die nog gevangen zitten, anderen hoe de Paus hoofd van de Kerk kan zijn waar sommige bisschoppen nog steeds pleiten voor een onafhankelijke Kerk onder het leiderschap van de Communistische partij. Bovenal vermeldt de nieuwsdienst het verlangen van Chinese Katholieken om de tekst van de overeenkomst te kunnen zien en kennen, om manipulatie door de overheid te voorkomen.

Bron: Vatican News/Kerknet/Asianews