Venezolaanse bisschoppen steunen oppositiemarsen

donderdag, 24 januari 2019
Nieuws
De bisschoppen van Venezuela hebben woensdag hun steun uitgesproken voor vreedzame demonstraties in het hele land. In Maturin werden 700 mensen belegerd in de kathedraal.

Op een van de marsen in Caracas verklaarde oppositieleider Juan Guaido zich woensdag interim-president. Guaido is hoofd van de Nationale Assemblee, de door de oppositie gecontroleerde wetgevende macht. Hij beloofde een overgangsregering en vrije verkiezingen. Kort daarna zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij Guaido als president erkende en dat de Nationale Assemblee de enige "legitieme regeringstak" in Venezuela is. Colombia, Brazilië, Peru, Ecuador en Costa Rica hebben naar verluidt Guaido ook erkend.

Illegale tweede termijn
Sinds Maduro Hugo Chávez opvolgde als president van Venezuela in 2013, wordt het land geteisterd door geweld en sociale onrust. Onder de socialistische regering heeft het land ernstige tekorten en hyperinflatie. Miljoenen inwoners zijn inmiddels geëmigreerd. Eerder deze maand noemden de bisschoppen Maduro’s installatie voor een tweede termijn als president al ‘illegaal.’ Maduro won een presidentsverkiezing in mei 2018 die door de oppositie werd geboycot en door een groot deel van de internationale gemeenschap werd afgewezen.

Vreedzame marsen
De marsen op 23 januari werden bijeengeroepen door de Nationale Assemblee, waarvan de Commissie voor Justitie en Vrede van de Venezolaanse bisschoppen stelt dat deze is "gekozen door de vrije en democratische stemming van het Venezolaanse volk" en daarom "momenteel het enige openbare overheidsorgaan is met de legitimiteit om zijn bevoegdheden met soevereiniteit uit te oefenen." De commissie eist dat de staat de veiligheid van burgers respecteert die demonstreren, daarbij verwijzend naar eerdere gewelddadige repressie, detenties en het gebruik van vuurwapens en giftige stoffen om vreedzame demonstraties te beheersen.

Gebed
Bovendien drongen de bisschoppen er bij de katholieke bevolking en mannen en vrouwen op aan om op dit belangrijke moment voor Venezuela te bidden dat de constitutionele orde wordt hersteld en de natie geestelijke en materiele welvaart mag kennen.

Mensen vast in kathedraal
In Maturin zaten minstens 700 aanhangers van de oppositie die marcheerden urenlang in de kathedraal vast te zitten, belegerd door het Venezolaanse leger.