Van vervolgde Fransen naar missionaire Indiërs

Project
De wonderlijke geschiedenis van de congregatie van het Heilig Kruis laat zien hoe vervolging kan leiden tot een vruchtbaar werk van God. Helpt u deze orde groeien in vorming en in aantal?
ACN-20190320-85438

Toen als gevolg van de Franse Revolutie een hele generatie jonge mensen nagenoeg zonder religieuze vorming opgroeide, verzamelde in 1820 de priester Jacques Dujarie – die tijdens de Revolutie in het geheim was gewijd – een groep mannen rondom zich om voor het onderricht van jongeren op het platteland te zorgen. De congregatie van het Heilig Kruis in Frankrijk was geboren. Amper 30 jaar later had de kloosterorde zich tot in Algerije, de Verenigde Staten, Canada, Italië en Oost-Bengalen (het huidige India en Bangladesh) verspreid.

Tegenwoordig zijn de broeders in 16 landen actief. Ze verzorgen vooral godsdienstonderwijs aan de jeugd en leiden scholen. De vorming van de geest is volgens hen een noodzakelijke voorafgaande vereiste om vanuit het geloof de dringende problemen van tegenwoordig te kunnen aanpakken.

In India kan de orde zich in talrijke roepingen verheugen. Om die reden zijn Indiase paters van het Heilig Kruis niet alleen in India zelf actief, maar dienen ze de Kerk ook in andere landen als missionarissen. In India zelf telt de orde vier provincies. Tegenwoordig wordt het wegens de gestadige uitbreiding van het consumentisme en wegens de globalisering van de gezinnen en van de jeugd alsmaar belangrijker mensen te helpen om diep geworteld te zijn in het christelijke geloof. Daartoe moeten de priesters echter zelf goed zijn opgeleid. In de Zuid-Indische provincie bereiden 23 jonge mannen zich op het priesterschap voor.

Met uw hulp kunnen we bijdrage leveren aan de kosten van hun opleiding. De seminaristen op hun beurt bidden voor iedereen die hen zal helpen.  Helpt u mee? Doneer dan via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 317-02-79 India. Uw gift wordt voor dit project gebruikt of voor soortgelijke projecten in de regio.