fbpx

Tientallen priesters sterven aan Covid-19 in Latijns-Amerika

vrijdag, 30 april 2021
Nieuws
De katholieke Kerk in Latijns-Amerika is niet gespaard gebleven voor de gesel van de Covid-19 pandemie. In 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 zijn in een aantal landen, zoals Venezuela, Mexico, Peru, Colombia en Bolivia, tientallen priesters overleden nadat zij Covid-19 hadden opgelopen terwijl zij hun pastorale werk verrichtten om de gelovigen bij te staan en hen te ondersteunen bij het omgaan met angst en pijn.
The Church working during Corona times 2020

1% priesters Venezuela overleden
Volgens een recente verklaring van de Venezolaanse Bisschoppenconferentie (CEV) gericht aan de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN), hebben sinds maart 2020, toen Covid-19 zich voor het eerst over het land begon te verspreiden, zeker 201 van de 2002 priesters die momenteel in Venezuela werken de ziekte opgelopen. Vierentwintig van hen zijn aan de ziekte overleden. De bisschoppen: “Zeker 10% van alle priesters in Venezuela is besmet geraakt met Covid-19. Uit de cijfers blijkt dat 11,9% van de besmette personen en 1,2% van alle priesters in het land aan het virus zijn overleden.”

De CEV legde verder uit dat “zij die de Kerk dienen, blootstelling aan het Covid-19 virus niet kunnen vermijden. De priesters die hun roeping van dienst aan de gemeenschap vervulden, die hun missie als ‘dokters van de ziel’ vervulden, deden dat in de wetenschap dat zij, zelfs na het nemen van alle voorzorgsmaatregelen in de kerken en het naleven van alle hygiënische regels, het risico liepen zichzelf te besmetten en dus ook het risico liepen te sterven.”

Honderden doden in Mexico
Volgens de informatie waarover de pastorale organisatie Kerk in Nood beschikt, zijn de omstandigheden van de geestelijken in Mexico nog nijpender. Het Katholiek Multimedia Centrum (CCM) heeft gemeld dat vanaf het begin van de pandemie in 2020 tot maart 2021 zeker 245 priesters en religieuzen zijn overleden aan complicaties die verband houden met Covid-19. Onder de overledenen zijn vijf bisschoppen, 221 priesters en religieuzen, 11 diakens en acht religieuze zusters. In een verslag van februari schreef de CCM dat de aartsbisdommen van Guadalajara, Mexico, Puebla, Morelia, San Luis Potosi, Toluca en het aartsbisdom Tlalnepantla het zwaarst getroffen zijn.

Trieste verhalen uit Peru
De situatie in Peru is eveneens zeer ernstig. Bijzonder aangrijpend was het bericht van het overlijden van Mgr. Luis Armando Bambarén Gastelumendi S.J., emeritus bisschop van Chimbote en voormalig voorzitter van de Peruaanse bisschoppenconferentie (CEP), die op 19 maart is overleden. Eduardo Peña Rivera, aalmoezenier van de Peruaanse luchtmacht (FAP) in Piura, een regio in het noorden van het land, is in maart ook overleden aan Covid-19. Het meest recente verlies was pater Dergi Facundo. De jonge priester, die troost had gebracht aan degenen die aan de ziekte leden door het toedienen van de sacramenten in de noordelijke regio’s van het land, overleed op 16 april.

Jezuïeten Colombia getroffen
Colombia heeft ook een bisschop verloren: Bisschop Luis Adriano Piedrahita van Santa Marta overleed op 11 januari 2021. Volgens de informatie waarover ACN beschikt, zijn eind 2020 tien jezuïetenpriesters die in hetzelfde huis in de wijk Chapinero in Bogotá woonden, binnen een periode van twee weken overleden. Tussen april 2020 en januari 2021 zijn twaalf jezuïeten in het land aan de ziekte overleden. De dood van de Franciscaner monnik Gabriel Gutiérrez Ramírez op 2 april was een zware slag voor de katholieken in de Colombiaanse hoofdstad. De monnik stond bekend als de “Engel van de verstotenen” vanwege zijn apostolaat voor de daklozen en de oprichting van de stichting “Callejeros de la Misericordia” (“Straatwerkers van de Barmhartigheid”).

“Hoop niet verliezen”
Er is geen recente informatie beschikbaar uit Bolivia; maar medio 2020 meldde de informatiedienst van de religieuze gemeenschap van Bolivia dat 13 priesters aan Covid-19 waren overleden. Een van hen was bisschop Eugenio Scarpellini van El Salto. Ook het aartsbisdom Cochabamba verloor afgelopen februari vijf priesters aan de epidemie. “Het kerkelijk leven staat nooit stil”, schreef Mgr. José Trinidad Fernández, hulpbisschop van Caracas en secretaris-generaal van de CEV, in de meest recente verklaring die door de organisatie werd vrijgegeven. De hulpbisschop moedigt de mensen aan de hoop niet te verliezen, want “God is bij ons in ons dagelijks leven; wij zijn immers Gods tempel. God leeft in het hart, dat daar geen ruimte laat voor droefheid, ontgoocheling en teleurstelling”. De CEV schrijft verder in haar verklaring dat, te midden van de angst en pijn veroorzaakt door de pandemie, de gelovigen op zoek zijn “om dichter bij God te komen, om troost te ontvangen voor hun ziel. De priesters proberen aan deze fundamentele behoefte tegemoet te komen door zich hieraan, in al hun menselijkheid, toe te wijden.”

“Heldhaftig en toegewijd”
Regina Lynch, hoofd projecten bij Kerk in Nood, uit haar verdriet en haar waardering voor het werk van de Kerk in deze tragische omstandigheden. “Ondanks de vele dodelijke slachtoffers gaan priesters en religieuzen door met hun missie, staan zij degenen bij die ziek zijn geworden door Covid-19 en geven zij troost aan de gelovigen die zo ernstig lijden, zowel in de hierboven genoemde landen als in andere landen over de hele wereld.” Veel priesters en religieuze zusters liepen de ziekte op terwijl zij heldhaftig en toegewijd hun werk en dienstbaarheid aan de meest behoeftigen voortzetten of zorg droegen voor de gezondheid van de ziel. Dit is uiterst belangrijk werk, want wij Christenen zijn niet alleen bezorgd over de gezondheid van het fysieke lichaam.”

In 2020 heeft Kerk in Nood meer dan 1,5 miljoen euro gedoneerd ter ondersteuning van in totaal 146 projecten om de lokale kerken te helpen omgaan met de gevolgen van Covid-19 in Latijns-Amerika. De liefdadigheidsinstelling heeft haar hulp aan priesters uitgebreid en het aantal Misintenties aan priesters verhoogd. De organisatie steunt momenteel meer dan 7.200 priesters.