fbpx

Teruggave kerk op Krim ‘historische gerechtigheid’

donderdag, 03 januari 2019
Nieuws
In Sevastopol, op de Krim, werd de Sint-Clemenskerk teruggegeven aan de Katholieke Kerk. Bisschop Jacek Pyl, afgevaardigde van de Heilige Stoel voor het apostolisch district Krim en Sebastopol, spreekt van “historische gerechtigheid.”
ACN-20170127-50375-Sebastopol

De terugkeer van de kerk – die begin juni dit jaar plaatsvond – werd gevierd door de hele katholieke gemeenschap. Bisschop Pyl verklaarde tegenover Kerk in Nood (ACN) het belang van dit gebaar van erkenning voor de Katholieke gemeenschap in de regio die in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Anderzijds nuanceert de bisschop het gebaar van de lokale overheid: “Hoewel de teruggave van deze kerk een hoge symbolische waarde heeft voor de kleine Katholieke gemeenschap, liggen veel andere kerken nog steeds in puin."

Kinderbioscoop
De kerk, gebouwd in 1911, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door bombardementen zwaar beschadigd en werd door de Sovjetregering in 1948 herbouwd als kinderbioscoop, met een auditorium voor maximaal 300 toeschouwers. De terugkeer van de kerk is het resultaat van een decreet door de lokale overheid over de teruggave van "historisch eigendom." Mgr. Pyl, die ook hulpbisschop is van het Oekraïense bisdom Odessa-Simferopol, benadrukt de achtergrond van het gebaar door te wijzen op de diplomatieke activiteit van het Vaticaan: "Vorig jaar had kardinaal Pietro Parolin een ontmoeting met de autoriteiten in Moskou. Ik ben er van overtuigd dat de teruggave van de kerk in Sevastopol het resultaat is van deze onderhandelingen."

Open deuren
Na zoveel decennia van hun kerk beroofd te zijn, willen de Katholieken nu dat hun deuren open staan voor iedereen in de stad. "Naast een plaats voor liturgische vieringen, zal het ook een orgel hebben voor concerten", legt de bisschop uit. "Het is belangrijk om aan een maatschappij die gevormd is door het Sovjetcommunisme te tonen dat de Katholieke Kerk niet vijandig is. Als het een orgel heeft, kunnen we voor iedereen muziekconcerten organiseren. Het is belangrijk dat we op cultureel gebied samenwerken met de samenleving; dit is de taal van de dialoog."

Kleinere pensioenen
Naast de uitdaging van deze historische erfenis van decennia van Sovjetdictatuur, moet de Katholieke Kerk op de Krim ook de economische noden tegemoet treden. De kleine Katholieke gemeenschap op de Krim wordt namelijk geconfronteerd met economische tegenspoed. "De mensen zijn arm", legt de bisschop uit. "Na de annexatie van de Krim werden de pensioenen kleiner. Tegelijkertijd stegen de voedselprijzen. Het resultaat is dat mensen nu alles wat ze hebben uitgeven aan basisbehoeften, zoals voedsel, huur, elektriciteit en gas."

Op dit moment zijn er ongeveer 1500 katholieken in direct contact met de Kerk. Er zijn echter nog vele gelovigen verspreid over de Krim die nog steeds anoniem zijn, omdat onder het communisme werd geprobeerd om elk spoor van het Katholieke geloof te vernietigen. Kerken in grote steden werden ofwel gesloopt ofwel omgebouwd tot wereldlijke gebouwen. “Om die reden is het moeilijk om contact te maken met alle Katholieken in het gebied. De kerk moet uitgaan naar die mensen wier geloof zwak is of slapend, om hen thuis te bereiken en te ontmoeten, of het nu in een hut is of in een huis.”

Pastorale steun prioriteit
De Katholieke gemeenschap op de Krim ondersteunt, met behulp van Kerk in Nood, arme en kwetsbare gezinnen, zieken en ouderen. Bisschop Pyl beschouwt de pastorale steun van Kerk in Nood echter nog steeds als het belangrijkste aspect. "De geestelijke behoeften zijn onze prioriteit", benadrukt de afgevaardigde van de Heilige Stoel. "God, gebed en geloof komen eerst.”