Karmelietes in IJsland: “Moeten bij mensen aankloppen”

maandag, 01 mei 2023
Nieuws
Er zijn slechts 14.000 katholieken in IJsland, een land met slechts één bisdom - Reykjavik - en acht parochies, die ver van elkaar liggen. Ondanks lange en ijzige winters, bezoekt zuster Selestina Gavric de katholieken in het land.  
ACN-20230425-144824 IJsland

De Kroatische zuster is een van de vier karmelieten van het Goddelijk Hart van Jezus die momenteel in IJsland wonen, in een parochie die zich uitstrekt over 500 kilometer. Zonder de auto die zij dankzij de gulheid donateurs van Kerk in Nood (ACN) heeft gekregen, zou het leven veel moeilijker zijn en zou het onmogelijk zijn om de gelovigen persoonlijk te ontmoeten. IJsland is niet bepaald een klein land, maar het is dunbevolkt, met slechts ongeveer 372.000 inwoners, ongeveer vier mensen per vierkante kilometer. De meeste IJslanders wonen echter in Reykjavik, waardoor grote delen van het land volledig onbewoond zijn.

Zuster Selestina is echter praktisch ingesteld en laat zich niet afschrikken door de mogelijkheid om urenlang alleen in de auto te rijden. Hiermee kan zij het verste punt van de parochie bereiken, bijna aan de andere kant van het land. De Karmelietes brengt regelmatig verrassingsbezoeken aan de katholieken in het land, al was het maar om te weten hoe het met hen gaat. “Ik heb zoveel katholieken de Kerk zien verlaten door gebrek aan persoonlijk contact. We moeten erop uit om hen te ontmoeten”, zegt de zuster. “Als ik mensen niet in de kerk zie, maar ik weet dat ze bijvoorbeeld een kind van zeven hebben, klop ik bij hen aan om te vragen of ze interesse hebben in catechese voor hun kind.”

Het vereist een speciaal karakter om bij mensen aan te kloppen om hen te overtuigen hun kinderen naar de zondagsschool te laten gaan, maar dat deert deze Karmelietes niet. Haar moed komt uit het diepst van haar ziel, gevoed door geloof. En als mensen fysiek bezoeken niet mogelijk is, is er altijd nog het internet – alles is beter dan de geestelijke vorming van de kinderen te verwaarlozen.

Selestina kwam naar IJsland omdat ze gevraagd werd. Maar ze zegt dat ze verder zou gaan als de kerk daarom zou vragen. “Ze vroegen me naar IJsland te komen. Het was echt een grote verrassing. Maar als we onze geloften afleggen, horen we bij de congregatie en bij alles wat ze doet en zegt. Als ze een klooster op Mars zouden bouwen, zouden we daar graag gaan wonen en werken.”

“Wij zijn Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Onze congregatie werd gesticht door de zalige Maria Theresia van Sint-Jozef, die zich bekeerde van de Lutherse kerk. We zijn met vier in IJsland en ik ben hier al twintig jaar”, legt de Kroatische religieuze uit. Ze is de donateurs van Kerk in Nood (ACN) dankbaar voor de kans om deze missie uit te voeren. “Dank u, Kerk in Nood, voor uw steun aan de Kerk in IJsland. En God zegene u. Zonder u zouden we dit werk niet kunnen voortzetten.”