fbpx

Sierra Leone: “God uit oplossing terwijl God oplossing is”

dinsdag, 28 september 2021
Nieuws
Pastoral Psychosocial support for Ebola victims in the Western Area District

In Sierra Leone zijn bij het begin van de huidige coronapandemie enkele maatregelen genomen die eerder werden gebruikt tijdens ebola-epidemie. Pater Konteh vertelt dat zo een herhaling is voorkomen van de tragedie die tussen 2014 en 2016 3.590 mensen het leven kostte en het land traumatiseerde. Wel vindt hij dat de Kerk werd tegengewerkt in haar missie.

Tijdens een bezoek aan het internationale kantoor van Kerk in Nood (ACN) in Königstein, Duitsland, legde pater Peter Konteh, directeur van Caritas in Freetown, Sierra Leone, uit dat al snel werd besloten tot het in quarantaine plaatsen van besmette mensen en van mensen met wie zij in contact waren geweest. Het land was ook een van de eersten die controles op het luchtverkeer oplegde en reizigers onder dwang in afzondering plaatste. “Met Ebola was het veel moeilijker om de bevolking bewust te maken, aangezien velen niet in het virus geloofden en stierven doordat ze zich niet aan de veiligheidsmaatregelen hielden. Nu met corona is dat anders: als je mensen zegt een masker te dragen, luisteren ze omdat ze de gevolgen kennen.”

De priester noemde als een van de moeilijkste momenten van de ebola-epidemie dat een van de catechisten in zijn parochie ziek werd. Hij en een andere priester brachten hem een bezoek omdat ze al een tijdje niets meer van hem hadden gehoord. Bij aankomst kwam de achtjarige dochter van de catechist naar buiten om hem te begroeten, omdat haar moeder en vader “sliepen.” Het meisje stak haar hand uit, maar we konden hem niet schudden omdat ze wisten dat het erg besmettelijk was.”

“Ik heb nachtmerries gehad over dat moment,” vervolgt pater Peter met grote droefheid. “Ze was niet in staat het te begrijpen. We hielpen haar zo goed als we konden, brachten water, voedsel … We belden een ambulance, maar ze waren al dood.” Dit verhaal laat het verschil zien tussen de twee virussen. Volgens de katholieke priester was Ebola veel agressiever: “Corona is bekender, maar Ebola was besmettelijker. Als een familielid het coronavirus heeft, kunnen de anderen het overleven, met Ebola was het veel moeilijker. We zagen hele families sterven, waaronder een familie van 27.”

“Ze hebben God uit de oplossing gehaald, terwijl God de oplossing is”
Sommige van de veiligheidsmaatregelen die de regering heeft opgelegd in een poging om de coronapandemie in te dammen, hebben direct invloed gehad op de openbare eredienst, vooral op gemeenschapsvieringen zoals de Mis. Pr. Konteh legt uit dat de maatregelen oneerlijk waren. Ze sloten kerken, ondank dat we voorzorgsmaatregelen namen zoals sociale afstand, het verminderden van de capaciteit en het verhogen van het aantal Missen… dat terwijl restaurants, scholen, enzovoorts open bleven.” Volgens de priester begreep de regering het belang van de Mis niet. “Want God spreekt tot ons door het Woord, en de Eucharistie is belangrijk voor het geloof. Ze hebben God uit de oplossing gehaald, terwijl God de oplossing is.”

Gedurende al die tijd brachten priesters uit Sierra Leone de Eucharistie aan huis, zodat iedereen eraan kon deelnemen. “Ondanks de moeilijkheden was een van de positieve aspecten van het sluiten van de kerken dat het ons heel dicht bij de gelovigen bracht. We ontmoetten hun gezinnen en we waren bij hen thuis. Dit bracht de mensen heel dichtbij”, aldus de priester. “Christus bij de mensen brengen is de voornaamste taak van een priester, dus dat is wat we deden.”

“De boodschap is dat arme mensen zullen sterven”
De gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus heeft een aantal onrechtvaardigheden blootgelegd, zoals de sociale verschillen. “We hebben we een wereldwijde oplossing nodig voor deze crisis, aangezien vaccins naar rijke landen en rijke mensen gaan, niet naar iedereen.” Volgens de priester worden vaccins, wanneer ze er eenmaal zijn, niet alleen gevaccineerd op basis van leeftijd, maar ook op basis van sociale klasse. “De uiteindelijke boodschap hiervan is dat arme mensen zullen sterven”, aldus de directeur van Caritas Freetown. “Ebola was een grote uitdaging, vooral omdat het onbekend was in de wereld. Het wereldwijde wetenschappelijke onderzoek dat werd gedaan voor Corona was er niet voor Ebola, vooral omdat het beperkt was tot een bepaald gebied, namelijk onze regio,” aldus de priester. “Het coronavirus, daarentegen, is overal. Er zijn vaccins ontwikkeld omdat wetenschappers non-stop hebben gewerkt om een antwoord te vinden.” Hij spreekt zich nu uit omdat iedereen volgens hem toegang zou moeten hebben tot hulp. “Menselijk leven is menselijk leven en ieder mens is uniek. Iedereen is speciaal voor God, ongeacht leeftijd, geld of huidskleur.”

“Wij zijn een familie in geloof”
De priester is dan ook dankbaar voor de steun van de weldoeners van Kerk in Nood. “Ik kan niet eindigen zonder mijn oprechte dank uit te spreken aan Kerk in Nood (ACN) en haar weldoeners voor hun steun en solidariteit. Naast de financiële steun, voelen we ons een familie in geloof. Mensen bidden voor ons in verschillende delen van de wereld. Temidden van de moeilijkheden weten we dat mensen voor ons bidden en Sierra Leone helpen.”