Schotse Kerk: religieuze overtuigingen geen ‘haatzaaien’

woensdag, 27 maart 2019
Nieuws
De bisschoppen van Schotland waarschuwen voor de inperking van de vrijheid van meningsuiting uit vrees dat de houding van de Kerk ten opzichte van huwelijk en seksualiteit Katholieken vatbaar kan maken voor beschuldigingen van haatmisdrijven.
Katholieke-Kerk-Inverness-Tom-Bastin

"Er moet voor worden gezorgd dat er ruimte is voor debat en voor een gedegen gedachtewisseling, zodat ‘haatzaaien’ niet het soort gewone gesprekken omvat waarin mensen uiteenlopende, maar redelijke standpunten innemen,” leest de verklaring van de bisschoppen aan de commissie van de Schotse regering over haatmisdaden. "Het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting, en het recht van een persoon om meningen te houden en uit te drukken, zelfs als ze door sommigen als controversieel of onwelkom worden beschouwd, moet worden gehandhaafd."

Klimaat van verhoogde gevoeligheid
De bisschoppen reageren daarmee op een onafhankelijke beoordeling van de wetgeving rondom haatmisdaden in Schotland, waarover in mei 2018 werd gepubliceerd. In de beoordeling stelt Lord Bracadale, een gepensioneerde Schotse rechter, voor dat "er bescherming moet zijn van de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van overtredingen met betrekking tot het aanwakkeren van haat." De directeur van het Katholieke Parlementskantoor, Anthony Horan, zei op 24 maart dat de Kerk in Schotland deze aanbeveling steunt. "In een klimaat van verhoogde gevoeligheid is er een zeer reëel gevaar dat het uiten of zelfs vasthouden aan individuele of collectieve opvattingen of overtuigingen een haatmisdaad wordt," aldus Horan. "We moeten hiertegen waken en ervoor zorgen dat de vrijheid van meningsuiting, gedachte, geweten en religie worden beschermd."

Onverdraagzaamheid tegenover Katholieken
Schotland heeft sinds de Schotse Reformatie van de 16e eeuw een aanzienlijke sectaire verdeeldheid ondergaan, wat heeft geleid tot de vorming van de Kerk van Schotland, een kerkelijke gemeenschap in de calvinistische en presbyteriaanse traditie, de grootste religieuze gemeenschap van het land. In Schotland zijn onverdraagzaamheid en misdaden ingegeven door anti-katholicisme de laatste jaren toegenomen. Katholieken in Schotland vrezen dat de regering hun geloof kan beschouwen als haat zaaien. "Sommigen kunnen suggereren dat het uiten van de positie van de Katholieke Kerk over het huwelijk of de menselijke seksualiteit een poging kan zijn om haat te zaaien," zei Horan. "Dit zou natuurlijk verkeerd zijn, maar zonder ruimte voor stevig debat en uitwisseling van standpunten lopen we het risico een intolerante, oneerlijke samenleving te worden."

Bron: CNA