Roemenië: een bloeiend gezinspastoraat in Oradea

Project
De Grieks-Katholieke geloofsgemeenschap van Oradea heeft al jaren een levendig gezinsapostolaat dat veel positieve vruchten draagt. Helpt u hen groeien?
ACN-20180302-68659-Roemenië-Oradea

Zo is het aantal priesterroepingen toegenomen, zijn er meer jongeren actief in het kerkelijk leven en vragen meer stellen om voorbereiding op het sacrament van het huwelijk. Ook neemt het aantal kinderen per gezin toe. Op hun beurt zijn de gezinnen een grote steun voor de priesters in het uitdragen van het Evangelie.

Wel is het belangrijk dat gezinnen die in de parochie actief zijn een geschikte opleiding krijgen. Zonder goede voorbereiding en begeleiding kunnen de leken namelijk snel ontmoedigd raken en stopt hun betrokkenheid.

Dit jaar zijn er vier opleidingsprogramma’s beschikbaar waaraan tussen de 90 en 400 mensen kunnen deelnemen. Omdat het gemiddelde maandsalaris in Roemenië € 250 bedraagt, ontbreekt het veel gezinnen aan het geld om de kosten voor de reis, het logies en het lesmateriaal op te brengen.

Voor maar € 50 kunt u hen helpen hun geloof te verdiepen en gevormd te worden in het gezinspastoraat. Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code: 423-08-49. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.