fbpx

Regering stopt wijding priester om bijwonen WJD

woensdag, 09 juni 2021
Nieuws
Het bisdom van Shanghai heeft zaterdag vier nieuwe priesters gewijd. De wijding van de vijfde diaken werd op bevel van de regering tegengehouden omdat hij op eigen gelegenheid de Wereldjongerendag (WJD) in Polen had bijgewoond. De voorlopige weigering en de keuze voor de hoofdcelebrant van de viering laten zien hoe de Chinese overheid de controle over de Katholieke Kerk in China steeds verder opvoert.
China wijding en weigering diaken om WJD

Zo werd de wijdingsceremonie in de Sint-Ignatiuskathedraal in Xujiahui) niet geleid door de bisschop van Shanghai, mgr. Ma Daqin, maar door mgr. Joseph Shen Bin van Haimen. Deze vice-voorzitter van de Raad van Bisschoppen en de Chinese Patriottische Katholieke Vereniging (CPCA) werd door zowel de Heilige Stoel als de Chinese regering erkend toen hij in 2010 werd gewijd. Bisschop Thaddeus Ma Daqin van Shanghai werd in 2012 onder huisarrest geplaatst in het seminarie van Sheshan nadat hij ontslag had genomen bij de CPCA. Sindsdien mag hij geen contact meer hebben met het publiek en geen bisschoppelijke functies uitoefenen.

De vier nieuwe priesters zijn: pr. John Ning Yongwang (30) uit Baotou , pr. John Zhou Jia (34) uit Bayanzhuoer, pr. Matthew Mi Jizhou (29) uit Xingtai en pr. Francis Wu Shun (31) uit Jinzhong. De diaken wiens wijding niet werd toegestaan is Paul Yang Dongdong (34) uit Nantiangong. Naast de familieleden van de wijdelingen waren bij de plechtigheid ook burgerlijke en religieuze autoriteiten aanwezig, alsook vele priesters en nonnen van het plaatselijke bisdom. Slechts enkele gelovigen konden de plechtigheid bijwonen.

“Ze hebben hem alleen tegengehouden omdat hij ging deelnemen aan de Wereldjongerendag”, zei een katholieke man over de uitsluiting van diaken Yang van het priesterschap. “Gewoonlijk wordt een priesterwijding stopgezet wanneer de priester onfatsoenlijke dingen heeft gedaan of het geloof niet goed beleeft. Maar in dit geval zijn hij (Yang) en andere jonge katholieken uit de hele wereld gewoon paus Franciscus gaan ontmoeten. Het lijkt er dus op dat in China het hebben van relaties met de paus en de rest van de Kerk een zonde is.”

Bisschop Ma Daqin, wiens persoonlijke blog al jaren gecensureerd wordt, wist via WeChat (het Chinese Whatsapp) toch een kort bericht te sturen. “Vandaag is een mooie dag. Vier nieuwe priesters zijn toegevoegd aan het bisdom van Shanghai: Pater Ning Yongwang, Pater Zhou Jia, Pater Mi Jizhou, Pater Wu Shun, plus Yang Dongdong, een diaken van de zesde klas. Laten we God danken dat Hij ons beloond heeft met nog vijf arbeiders op Gods gebied, met priesters voor de jongere generaties van de Kerk en geestelijke vaders van de gelovigen. Ik draag mijn oprechte offer op aan de Heer. Ik breng dankoffers en bid de rozenkrans voor deze nieuwe priesters en de nieuwe diaken. Ik bid dat Gods genade altijd met hen zal zijn. Ik bid ook dat God ons meer priesters, meer zusters en meer roepingen zal schenken. De geplante zaden zijn nu in volle bloei en kennen nu vreugde. Moge God eeuwig geprezen worden.”

Nadat bisschop Ma onder huisarrest was geplaatst, werd het seminarie van Sheshan gesloten. Pas in 2017 werden de priesterwijdingen hervat. Afgelopen vrijdag, voordat de vijf kandidaten in het diaconaat werden gewijd, gaf bisschop Shen Bin een lezing over “Zich houden aan de sinisering van het katholicisme en goed werk leveren bij het onderwijzen van de Nieuwe Tijd.” De woorden “Sinicisatie” en “Nieuwe Tijd” zijn twee slogans van president Xi Jinping met als uiteindelijk doel het opzetten van een nationale Kerk die nauw verbonden is met de Chinese cultuur en de Communistische Partij, en het ondersteunen van een “Nieuwe Tijd” waarin China de naties van de wereld overtreft.

Bron: AsiaNews