fbpx

Rapport: geweld tegen christenen neemt toe in heel India

maandag, 20 december 2021
Nieuws
In de afgelopen negen maanden van dit jaar zijn 305 geweldsincidenten tegen Christenen voorgekomen, stelt een onderzoeksrapport dat op 21 oktober in New Delhi is vrijgegeven.
20210319 India_stop_attacks_churches

In het rapport, dat werd opgesteld door burgerrechtengroeperingen-United Against Hate, de Association for Protection of Civil Rights, en het United Christian Forum, staat dat in 21 van de 28 deelstaten van het land christenen werden vervolgd. “Dit wijst erop dat het georganiseerde geweld tegen christenen zich over het hele land verspreidt”, aldus A.C. Michael, nationaal coördinator van het United Christian Forum, een lid van het onderzoeksteam.

“In de negen maanden sinds januari”, aldus het rapport, “zijn Christenen het slachtoffer geworden van 305 gewelddadige incidenten in het hele land, waarvan er vele door meutes zijn georkestreerd. Volgens het rapport was september de ergste maand voor de Christenen in India, toen zij het slachtoffer werden van 69 gewelddadige aanvallen, gevolgd door 50 in augustus, 37 in januari, 33 in juli, 27 in maart, april en juni, 20 in februari, en 15 in mei.

In de Hindi-sprekende deelstaten van India, zoals Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand en Madhya Pradesh, werden in dezelfde periode 169 incidenten van geweld tegen Christenen geregistreerd. Hindi is de nationale taal van India.

De relatief vreedzame zuidelijke deelstaat Karnataka is nu ook vijandig geworden tegenover Christenen, met 32 geweldsincidenten die zijn gemeld in de nasleep van het aan de macht komen van de pro-Hindoe Bharatiya Janata Partij (BJP). De hindoe-extremisten die achter deze aanvallen zitten, hebben volgens het rapport vrouwen niet gespaard voor hun terreur. Meer dan 1331 vrouwen raakten gewond bij het geweld tegen Christenen, waaronder 588 van inheemse gemeenschappen en 513 dalits, vroeger bekend als onaanraakbaren.

In het rapport wordt ook melding gemaakt van 28 gevallen van schade aan christelijke gebedshuizen, waaronder kerken.

Een ander belangrijk punt van zorg voor de Christenen is de negatieve houding van de politie en andere civiele autoriteiten; 85 maal kregen Christenen geen toestemming om bijeen te komen voor religieuze activiteiten, onder een of ander voorwendsel, aldus het rapport.

Christenen werden ook aangeklaagd op grond van de anti-bekeringswetten van de staten, waarbij volgens het rapport 10 gevallen bekend zijn van christenen die werden beschuldigd van illegale bekeringsactiviteiten, waarbij gebruik zou zijn gemaakt van fraude, dwang of verlokking.

“Minderheden mogen hun geloof niet belijden”, aldus Michael, die eraan toevoegde dat “een dergelijk fenomeen toeneemt en dat met de stilzwijgende steun van de politie en andere overheidsfunctionarissen die ons zouden moeten beschermen”.

Op 3 oktober brak een menigte van 300 mensen in bij een kerk in Roorkee, in de deelstaat Uttarakhand, waarbij ze gelovigen aanvielen en de kerk vernielden. Aanvallers “vernielden de CCTV-camera’s, mishandelden mannen en molesteerden vrouwen”, vertelde Michael aan Kerk in Nood (ACN). Zelfs weken later was niemand gearresteerd. “De intimidatie van Christenen ging door,” aldus Michael, een voormalig lid van de minderhedencommissie van de staat Delhi die de belangen van minderheden moet beschermen. “We leven in een zeer vijandige situatie. Ondanks de toegenomen intimidatie van verdedigers van rechten, activisten, journalisten, studenten, academici en anderen die kritiek hebben op de regering en haar beleid, ben ik optimistisch dat ons land de test van zijn democratie en seculiere geloofsbrieven doorstaat, omdat de constitutionele autoriteiten, zoals de rechterlijke macht, een standpunt blijven innemen.  Dit is een tijdelijke fase die snel zal verdwijnen op het moment dat de meerderheid het goed begrijpt en gebruik maakt van hun politieke macht.”

Ook aartsbisschop Leo Cornelio van Bhopal, hoofdstad van de deelstaat Madhya Pradesh in centraal India, heeft zijn bezorgdheid geuit over het toenemende aantal aanvallen op Christenen. Hij schreef premier Narendra Modi een brief met een oproep om effectieve maatregelen te nemen om het geweld tegen Christenen in te dammen. In zijn brief van 26 oktober schreef de prelaat dat “bepaalde individuen en groepen een haatcampagne tegen minderheidsgroepen, in het bijzonder Christenen, hebben opgevoerd, wat leidt tot geweld tegen hen. Toenemend religieus fundamentalisme en haat, vormen een bedreiging voor de groei van de natie.”

Christenen maken 2,3 procent uit van de Indiase bevolking van 1,3 miljard.