“Priesters zijn een bedreigde soort geworden in Nigeria”

dinsdag, 12 juli 2022
Nieuws
Geconfronteerd met een golf van ontvoeringen, moorden en geweld, waarschuwen Nigeriaanse priesters geweld als antwoord te gebruiken en doen ze een beroep op gebed.
Peaceful protest in Abuja/Nigeria 01.03.2020

Volgens gegevens van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) zijn sinds begin 2022 in Nigeria ten minste 18 priesters ontvoerd, waarvan alleen al vijf in de eerste week van juli. De meesten van hen werden ongedeerd vrijgelaten, drie werden gedood.

Geconfronteerd met deze situatie heeft de Nigeriaanse Diocesane Katholieke Priester Vereniging (NDCPA) een verklaring uitgegeven, die is toegezonden aan Kerk in Nood. Daarin stellen de priesters vooral de regering verantwoordelijk voor de situatie: “Het is werkelijk triest dat priesters in de loop van hun normale pastorale activiteiten een bedreigde soort zijn geworden. Er zijn op diverse niveaus pogingen ondernomen om tot de regering door te dringen, maar zoals reeds opgemerkt door de Katholieke Bisschoppenconferentie van Nigeria, is het duidelijk voor de natie dat [de regering] gefaald heeft in [haar] primaire plicht om het leven van de Nigeriaanse burgers te beschermen.”

Wij dragen heilige boeken, geen wapens
De priesters verwerpen expliciet elke reactie die geweld van hun kant met zich meebrengt. Ook trekken ze het nut in twijfel van priesters die deelnemen aan straatprotesten. In plaats daarvan doen ze een beroep op wat volgens hen het eerste wapen van een man van God zou moeten zijn. “Onze ambtsweg bestaat uit de verkondiging van het woord van God en de viering van de heilige Eucharistie als gedachtenis aan Christus en zijn zending op aarde. Dit impliceert dat wij de heilige boeken met ons meedragen en geen wapens. Christus heeft ons nooit aangemoedigd de wapens op te nemen tegen wie dan ook, noch enige actie te ondernemen uit wraak. Wij nemen geen wapens en dat zullen wij ook niet doen.”

Een week van bidden en vasten om de veiligheid te verbeteren
In de verklaring wordt gewezen op het fundamentele werk dat priesters verrichten, ondanks het gebrek aan veiligheid: “Het is onze taak om de dankbaarheid, de zorg en zorgen en petities van de gelovigen om deze voor het altaar van God te leggen. Wij zijn pleitbezorgers van het leven en de vrede. Wij zijn geroepen en gezonden om het goede nieuws aan de armen te verkondigen, gevangenen vrij te laten, onderdrukten te bevrijden, gebrokenen te genezen, wonden te verbinden, enzovoorts. We hebben deze roeping vervuld en we zullen ermee doorgaan.”

Daarom roepen de priesters al hun broeders in het ambt op om vanaf maandag 11 juli deel te nemen aan een week van gebed en vasten, van eucharistische aanbidding en het bidden van de rozenkrans. Volgens de NDCPA zijn deze activiteiten niet bedoeld als vervanging van, maar als aanvulling op andere programma’s die bisdommen hebben lopen om het probleem van de onveiligheid in Nigeria in te dammen. “We doen een nederig beroep op alle priesters om dit zeer serieus te nemen zonder andere regelingen en gerelateerde aanbevelingen in hun verschillende bisdommen te verwaarlozen”, aldus de verklaring.