fbpx

Priesters verliezen huis door aanval op heiligdom Rudky

maandag, 04 juli 2022
Nieuws
Hoewel de meeste gevechten in het oosten van Oekraïne plaatsvinden, zijn de Russische troepen doorgegaan met aanvallen in het westen van het land. Ook de priesters van het Mariaheiligdom van Rudky, zo'n 50 kilometer buiten Lviv, hebben geleerd wat het is om alles te verliezen door de oorlog. Kerk in Nood helpt mee met de wederopbouw.
Bohdanivka, a small village near Kiev damaged by the war

Om half vijf in de morgen op 22 maart werd de stad Rudky getroffen door een raketaanval waarbij het parochiehuis in brand vloog. Het tweekamerappartement waar pastoor Andriy Pekanec woonde, bevond zich op de bovenste verdieping. Door goddelijke voorzienigheid was hij die dag niet binnen, want hij was weg om de begrafenis van een oom te vieren. Anders zou hij waarschijnlijk niet op tijd uit het appartement hebben kunnen komen.

In een paar uur tijd verwoestten de vlammen de houten koepel en alle kamers van de woning volledig. Ook een zeer waardevolle Kerststal die op de zolder bewaard werd, ging verloren. Alsof het vuur nog niet genoeg was, kwamen bij de bluspogingen ook de eerste en tweede verdieping onder water te staan, waar zich de kantoren van de parochie, de vormingslokalen en de woonvertrekken van de pastoor, pater Joeri Vasylenko, bevonden. Het dak en de kamers brandden uit, tot alleen het cement overbleef. Ook alle meubels en bezittingen van de priesters gingen verloren.

Gelukkig werden de priesters van het heiligdom snel opgevangen door de gelovigen. “Wij voelden onmiddellijk grote steun”, vertelt pater Joeri aan Kerk in Nood (ACN). Hij ziet alles wat hij heeft meegemaakt als een getuigenis van de eenheid van zijn gemeenschap, en een symbool van hoe de solidariteit onder de gelovigen is gegroeid.

Rudky werd een parochie in 1400, en de basiliek dateert uit de achttiende eeuw. De kerk, behorend tot de Latijnse ritus, bedient ongeveer 1000 gelovigen, hoewel het heiligdom ook door Grieks-katholieken en orthodoxen bezocht wordt. De kerk is een plaats waar alle Christenen welkom zijn en samen kunnen komen. In 2021 vierde het heiligdom nog het eeuwfeest van de kroning van het wonderbaarlijke beeld dat in de basiliek vereerd wordt als de Moeder Gods van Rudky.

De schade wordt geschat op ongeveer 85.000 euro. Met de hulp van ambachtslieden en parochianen is men reeds begonnen met de renovatie van de pastorie. Gezien de economische moeilijkheden die door de oorlog veroorzaakt zijn, heeft ACN besloten een deel van de bouwkosten te steunen, zodat de priesters zo snel mogelijk terug kunnen verhuizen. “Gewoonlijk beginnen wij, als het gaat om de zeer kostbare wederopbouw van kerkstructuren, pas als de gevechten ophouden”, zegt Regina Lynch, projectdirecteur bij ACN. “Maar in dringende gevallen, zoals nu in Oekraïne, zijn er enkele projecten die wij kunnen en moeten aanmoedigen.”

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne helpt Kerk in Nood priesters, religieuzen en leken die werken in parochies, weeshuizen en bejaardentehuizen en met door de oorlog getroffen inwoners en vluchtelingen. Helpt u mee? Geef uw donatie via onze actiesite voor Oekraïne en help mensen in Oekraïne nu zij de steun van de Kerk het meest nodig hebben!