“Priester zijn te midden van Taliban”

Project
Sinds 1948 heerst er een slepend conflict tussen de overheid van Pakistan en rebellen in de staat Beloetsjistan. Voor lokale priesters is het lastig hun gelovigen te bezoeken.
ACN-20170620-56335-Pakistan-Quetta

Beloetsjistan, de grootste provincie van Pakistan, is bijna even groot als Duitsland en beslaat bijna de helft van het land. Het is de dunst bevolkte provincie van Pakistan met maar 8 miljoen mensen, waarvan 30.000 Katholiek zijn. Ven hen woont de helft in de provinciehoofdstad Quetta, de andere helft is wijdverspreid over het hele gebied. De rebellen die er een onafhankelijk Beloetsjistan eisen, worden gesteund door de Taliban uit het naburige Afghanistan. De gewone bevolking leeft voortdurend in angst. In sommige streken is ieder gebouw voorzien van een achteruitgang om snel te kunnen vluchten.

In de stad Quetta bevinden zich een heel aantal controleposten, zodat je delen van de stad alleen binnenkomt met een toegangsbewijs dat je dagen van tevoren moet aanvragen. Zelfs de bisschop kan niet gaan en staan waar hij wil. Omdat de kathedraal, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, in hetzelfde stadsdeel ligt als de legerkazernes, is een apart toegangsbewijs nodig. Om die reden kunnen veel Katholieke gelovigen nooit naar de Heilige Mis.

Voor de priesters, waarvan er niet een tot de etnische groep van de Beloetsjen behoort, wordt de situatie hoe langer hoe moeilijker. Het gebied waar ze mogen komen, wordt steeds kleiner. Door de gevechten tussen de rebellen en het regeringsleger zijn sommige plaatsen verboden terrein. “Zodra de gevechten ophouden, proberen wij de gelovigen te bezoeken”, zegt de bisschop. “Maar als we dat doen, lopen we wel het risico gedood te worden door landmijnen of explosief. Het stoort ons dat we de mensen niet vaker kunnen bezoeken.”

Als de gebieden al veilig zijn, is afstand vaak een probleem. Veel gelovigen wonen verspreid over het uitgestrekte gebied van de provincie in kleine gemeenschappen. In de ene plaats leven drie gezinnen, in de andere slechts één, en in weer een ander dorp misschien vier. Dat maakt het erg moeilijk om een kerkelijk leven op te bouwen met enige regelmaat. Sommige Christenen wonen op zelfs 1000 kilometer afstand van Quetta, wat betekent dat iedere reis ook nog eens veel geld kost.

Uw Misintenties zijn een belangrijke steun voor de bisschop en zijn 5 priesters in Quetta en maken het mogelijk dat zij ondanks de uitdagingen toch hun gelovigen kunnen bezoeken en bemoedigen in het geloof. Wilt u hen helpen? Vraag dan een misintentie aan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van code 328-04-missen. Uw gift gaat naar deze priesters of priesters in de regio.