fbpx

Priester: “Verklaar slachtoffers Pinksteraanval Nigeria zalig”

dinsdag, 30 mei 2023
Nieuws
Een Nigeriaanse priester heeft opgeroepen tot de zaligverklaring van ongeveer 40 Christenen die op 5 juni 2022 werden gedood bij een aanval op de parochie van Sint Franciscus Xaverius in de stad Owo in Nigeria. De aanval, die bekend werd als het bloedbad van Pinksterzondag, verwondde ook tientallen andere Christenen, van wie velen met blijvende handicaps achterbleven.
Terrorist attack on 05.06.22 in the church in Ondo State

Een jaar na de aanval op de Sint Franciscus Xaveriuskerk, is geen van de daders voor het gerecht gebracht. De overlevende slachtoffers van de aanslag dragen hun littekens als “eretekens” en hun geloof is onverminderd sterk. In een interview met Kerk in Nood (ACN), heeft pater Emmanuel Faweh, rector van het St. Albert Instituut in het bisdom Kafanchan, opgeroepen tot hun zaligverklaring. “Voor mij, als priester in de rooms-katholieke Kerk, zou het geen slecht idee zijn als de Kerk besluit een zaak te openen voor de zaligverklaring van degenen die bij die aanslag zijn omgekomen, omdat ze stierven terwijl ze hun geloof beleden.”

“Zij stierven terwijl zij God aanbaden in zijn eigen huis. Dus als de Kerk een proces zou openen voor hun zaligverklaring, zou dat het geloof versterken van allen die hun geloof in oorlogsgebieden belijden, of in gebieden zoals het noorden van Nigeria, waar velen die de naam christen dragen, worden vervolgd.” De getuigenissen van de overlevenden van dit bloedbad, die Kerk in Nood (ACN) kort na de tragische gebeurtenis publiceerde, zijn schrijnend vanwege het extreme geweld dat de terroristen gebruikten.

De aanval op de Sint Franciscus Xaverius parochie was een nieuwe episode in een lange lijst van aanslagen op christenen door islamistische terreurgroepen, gewapende bandieten en Fulani stamleden. Hun daden worden gezien als pogingen om christenen te verdrijven van vruchtbare gronden in centraal Nigeria en om de islamitische heerschappij op te leggen in de noordelijke staten met een moslimmeerderheid. Het feit dat Ondo in het westen ligt, waar deze aanvallen gewoonlijk niet plaatsvinden, is des te zorgwekkender, omdat het erop wijst dat de terroristen hun actieterrein uitbreiden.

Als de terroristen die op Pinksterzondag hebben aangevallen, christenen bang wilden maken of hun geloof wilden verzwakken, dan is dat volgens pater Emmanuel echter niet gelukt. “Sommige slachtoffers dragen hun littekens nog steeds en noemen deze een ‘ereteken’, een herinnering dat hun geloof elke aanval van wie de verspreiding wil stoppen van het geloof in Nigeria zal overtreffen”, vertelde hij Kerk in Nood (ACN). Daarbij haalde hij het voorbeeld aan van een slachtoffer dat op paaszondag dit jaar een viering bijwoonde ter gelegenheid van de heropening van de aangevallen parochie. “Terwijl de viering gaande was, was een van de overlevenden, een verpleegster die zowel haar benen als een oog verloor, vervuld van vreugde en dankbaarheid, en zei: ‘Ik ben gekomen met mijn littekens als een ereteken, en er is niets op aarde dat mijn geloof zal doen wankelen’.”

“Wij gedenken deze terreuraanslag met gemengde gevoelens”, legt de priester uit. “Er is een gevoel van dankbaarheid dat, ondanks alles wat er is gebeurd, mensen nog steeds hun geloof belijden. Maar er is ook pijn, pijn dat de regering, die als enige verantwoordelijk is voor de bescherming van leven en eigendom, heeft nagelaten de misdadigers te vervolgen die een jaar geleden deze aanslag op zeer onschuldige mensen hebben ontketend”, zegt de rector van het Sint-Albertusinstituut, die de oproepen door andere kerkleiders herhaalt dat de autoriteiten de aanvallers eindelijk voor het gerecht brengen.

Gerechtigheid in deze zaak en in vele andere heeft lang op zich laten wachten, maar de christelijke gemeenschap heeft enige hoop dat de nieuwe regering, die op 29 mei is beëdigd, een verschil zal maken. “Het is ons gebed en onze hoop dat de huidige regering in staat zal zijn de strijd tegen het terrorisme, die door vorige regeringen is ingezet, te consolideren. Moge deze regering de wil hebben om degenen die deze terroristen sponsoren bij naam te noemen en te vervolgen, om degenen die geld verdienen aan deze crises en de terroristische aanslagen die in dit land hebben plaatsgevonden te ontmoedigen. Ondertussen blijven we hoopvol en gefocust. Niets zal ons ervan weerhouden onze God in waarheid en in Geest te aanbidden.”