fbpx

Priester: “Hulp nodig bij bescherming tegen Corona”

Project
Hoewel de eerste besmettingsgolf in Nederland voorbij, is het gevaar van de Coronapandemie elders in Europa nog lang niet geweken. Onder meer in Oekraïne werken priesters en religieuzen met gevaar voor eigen leven om mensen bij te staan en het virus in te dammen. Zij hebben uw steun hard nodig.
ACN-20200427-100149 Noodhulp Corona Oekraïne

In landen in Midden- en Oost-Europa zijn de officiële cijfers voor het aantal geïnfecteerde mensen relatief laag. De werkelijke aantallen zijn echter veel hoger omdat de bevolking er geen toegang heeft tot betrouwbare testmethoden. In Oekraïne is de gezondheidszorg totaal ontoereikend. Patiënten moeten vaak zelf hun eigen medicijnen, verbandmateriaal en medische benodigdheden meebrengen naar het ziekenhuis.

Geestelijke nood
Naast onzekerheid over het Corona-virus kampen mensen in veel delen ook met trauma’s door de nog altijd voortdurende oorlog in het oosten van het land. Priesters blijven er de meest dringende geestelijke noden van de mensen dienen. Ook verzorgen zij uitvaarten, bezoeken ze zieken en ouderen, horen ze de biecht en geven ze de ziekenzalving. Hierdoor lopen zij een groot risico om besmet te raken. Tot nu toe zijn in Oekraïne zeven priesters gediagnosticeerd met het Coronavirus. Eén van hen is op 55-jarige leeftijd overleden.

Kerk in Nood steunt het heldhaftige werk van deze Oekraïense priesters tijdens de pandemie en helpt bij het leveren van essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen voor meer dan 2740 priesters van de Oekraïense Grieks-katholieke kerk en ongeveer 1000 leden van religieuze congregaties. Ze ontvangen maskers, handschoenen en ontsmettingsmiddelen om hen te beschermen in hun werk en de verspreiding van de ziekte te helpen voorkomen. Een tweede soortgelijk project zal hulp bieden aan ongeveer 738 priesters en 92 seminaristen van de Latijnse ritus in Oekraïne.

Meer Heilige Missen
Tijdens de paasliturgie heeft slechts ongeveer 2% van de gelovigen de liturgieën in de kerken bijgewoond, terwijl de rest via de sociale media volgde. Op dit moment is het aantal deelnemers aan de heilige Mis in de kerken beperkt tot slechts tien personen. Maar hoewel de katholieke Kerk en haar priesters, zowel van de Latijnse ritus als van de Byzantijnse ritus, de beperkingen van de overheid uiterst serieus hebben genomen, kan geen enkele priester de gezondheid van de zielen verwaarlozen. En dus hebben veel priesters, terwijl ze de nodige preventieve en beschermende maatregelen in acht nemen, het aantal Missen verhoogd. “Zo blijven we de hele dag beschikbaar in onze kerken om te voorzien in de behoeften van de individuele gelovigen die de sacramenten van de biecht of de Heilige Communie willen ontvangen”, legt pater Mikolay Leskiv, een katholieke priester van de Latijnse ritus uit Tsjervonograd, uit.

Beschermingsmaatregelen
“In deze moeilijke tijden moeten we des te meer zorg dragen voor onze gelovigen en voorzien in hun geestelijke noden op de weg naar het heil. Tegelijkertijd moeten we echter hun veiligheid binnen de kerken garanderen. Daarom heb ik, ongeacht de hoge prijs, die sinds het uitbreken van de pandemie vertienvoudigd is, een fles vloeibaar desinfectiemiddel gekocht. Deze is bij de ingang van de kerk geplaatst voor de mensen om hun handen mee te desinfecteren. Ik heb ook mondmaskers gekocht voor de gelovigen die het zich niet zelf kunnen veroorloven. Maar onze middelen zijn zeer beperkt”, vervolgt hij. “De lockdown en meest strikte quarantaine zullen naar verwachting binnenkort aflopen. De eis om mondkapjes te gebruiken, zal echter nog maanden duren. We hebben bescherming nodig tegen het Coronavirus en hopen dus dat het materiaal, dat met behulp van Kerk in Nood wordt geleverd, tot augustus zal voldoen.”

Het noodhulppakket van Kerk in Nood naar aanleiding van de Corona-pandemie in Oekraïne omvat ook steun voor het apostolaat van 150 religieuze zusters in 24 religieuze gemeenschappen van het bisdom Kamyanets Podilskij. Door de economische gevolgen van de pandemie heeft het bisdom enorme moeite om hen financieel te ondersteunen. En dat juist in een tijd waarin ze in de parochies, weeshuizen en ziekenhuizen werkzaam zijn en mensen dienen die getroffen zijn door het virus. Duizenden mensen zijn getroffen door werkloosheid, armoede, huiselijk geweld en het ontbreken van enig toekomstperspectief. Velen geven de hoop op, onder hen veel jongeren. Omdat de regering onvoldoende aandacht besteedt aan deze problemen, worden priesters en religieuzen nu vaak als eersten aangesproken voor troost en advies door de honderden mensen die de behoefte voelen om in vertrouwen met iemand te praten. Als lokale ‘leiders’ van hun gemeenschap, moedigen ze de mensen aan en motiveren ze hen om zich in te zetten voor de meest behoeftigen, voor de zieken en voor de gezondheidswerkers.

De drie projecten die Kerk in Nood in Oekraïne wil financieren om deze “zielenartsen” te helpen en te beschermen kosten in totaal € 165.400. Wilt u bijdragen? Doneer dan veilig en snel online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van Corona Oekraïne. Uw gift gaat naar deze projecten of soortgelijke projecten in de regio.