fbpx

Preken met te veel religie zijn niet toegestaan

donderdag, 09 mei 2019
Nieuws
De Chinese Communistische Partij (CCP) eist van door de staat goedgekeurde dominees om de woorden van God te vervangen door een communistische ideologie en confucianistische waarden.
sermon-in-a-church

Een dominee uit de Patriottische Kerk in Shangqiu, in de centrale Chinese provincie Henan, was teleurgesteld toen de preek die hij ter goedkeuring aan de plaatselijke autoriteiten had voorgelegd, werd afgewezen. Het antwoord, dat hij op 15 maart ontving, stelde dat de inhoud van de preek onder de maat was: te veel religie en te weinig communistische ideologie. Twee belangrijke zorgen werden aangegeven: de verklaring dat "God hemel en aarde maakte en alles schiep", en dat de citaten uit de Bijbel werden gegeven zonder Chinese interpretaties of de opname van enige traditionele Chinese cultuuraspecten. Om het kort te houden, de preek was niet Chinees genoeg.

De censuur van preken komt veel voor in het hedendaagse China: de geestelijkheid van de door de overheid goedgekeurde kerken moet alles wat ze van plan zijn aan hun parochies te vertellen, voorleggen aan de autoriteiten.

Een collega van de gecensureerde dominee zei dat de regering wil dat alle preken in overeenstemming zijn met de partijideologie en haar huidige beleid; ze moeten altijd de goedheid van leiders en schoonheid van de natuur van China loven. Preken zouden onderwerpen als de evolutie of het foutloze leiderschap en de vriendelijkheid van de Communistische Partij moeten opnemen als de reden voor het goede leven van de Chinese burgers.

"We zitten nu in een heel moeilijke positie," zei de dominee hulpeloos. "Dwingt de CCP ons niet om leugens te vertellen en tegen de woorden van de Heer in te gaan, door ons deze ‘zondige’ preken te laten schrijven?”

Opgeleid om Christenen ‘meer Chinees te maken’

Om ervoor te zorgen dat gelovigen alleen de woorden van de partij horen, gebruikt de overheid een verscheidenheid aan middelen om de geestelijkheid te beheersen: van ideologische beoordelingen tot het schrijven van preken namens hen. Zoals een dominee uit het Manas-graafschap Changji Hui in Xinjiang onthult, worden voor elke samenkomst in zijn kerk preken van tevoren geschreven door de plaatselijke commissie voor etnische en religieuze aangelegenheden en via de WeChat-berichtenapp naar hem verzonden. Bovendien moeten de politieambtenaren die de ingang van de kerk bewaken de inhoud van de preek kennen, zodat zij de dominee kunnen controleren.

Trainingscursussen en seminars voor dominees en andere ‘meer Chinees maken’-evenementen zijn ook populair bij de autoriteiten. Op 11 maart besloten de Chinese Raden in het zuidoosten van Fujian een aantal van dergelijke activiteiten te organiseren. Zo zal er eind mei een preekseminar plaatsvinden over het onderwerp ‘de liefde van Christus gebruiken om Chinese verhalen te vertellen’ is gepland om eind mei gehouden te worden. De richtlijnen die tijdens de bijeenkomst in maart werden aangenomen, bepalen dat de inhoud van preken gebaseerd moet zijn op de ‘Xi Jinping-gedachte over socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk’ en dat de klassieke leer van het Christendom moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de voortgang van de tijd, de kenmerken van het Christendom in een nieuw tijdperk om de kerk te ‘meer Chinees te maken’.

De autoriteiten van Fujian zullen in september ook een ‘meer Chinees maken event’ houden van het Christianity Sacred Music Concert ‘, waarbij traditionele Chinese melodieën of populaire deuntjes worden gebruikt om de lokale culturele kenmerken van Fujian te demonstreren en de geest van een nieuw tijdperk te promoten.

Confucius en de Bijbel

Aan het begin van het jaar hield het Comité voor etnische en religieuze aangelegenheden van de Shangqiu-stad van Henan een driedaagse training voor dominees van de Drie Zelf-kerk over het belang van het confucianisme. Een van de sprekers van de Twee Chinese Christelijke Raden sprak over de consistentie van de leringen door de wijzen van het confucianisme – Confucius (551-479 voor Christus) en Mencius (371-289 voor Christus) – met de Bijbel. Volgens hem wordt de 5.000-jarige beschaving van de Chinese natie sterk beïnvloed door hen, dus hun ideeën en traditionele Chinese cultuur moeten worden geïntegreerd in preken voor Christenen.

De training heeft geleid tot discussies onder de deelnemers die verschillende meningen hebben geuit over wat de overheid wil dat ze tot hun gemeenten prediken. Een van hen zei dat de leringen van Heer Jezus worden weerspiegeld in de Chinese cultuur. Hij zei dat tijdens het vieren van traditionele Chinese feestdagen zoals het Dragon Boat Festival, het Mid-Autumn Festival en het Lentefeest, families samenkomen, eten en tijd doorbrengen met elkaar. "Het hele gezin leeft in harmonie en het is in overeenstemming met de leefwijze van Jezus", zei de dominee.

Een andere deelnemer verklaarde dat de invoeging van de traditionele Chinese cultuur in de inhoud van preken seculiere corrosie en infiltratie van het christelijk geloof vormt.

Volgens een derde dominee, hoewel de huidige CCP-maatregelen nog niet het niveau van volledige vernietiging van het christendom hebben bereikt, zoals tijdens de Culturele Revolutie toen mensen helemaal geen religieuze bijeenkomsten mochten houden en iedereen die wel deed werd gearresteerd, ziet hij gevaren in iets anders. "De huidige praktijk is in feite om de Bijbel te veranderen. De staat dwingt mensen het opnieuw te interpreteren", zei hij. Naar zijn mening moeten Christenen nu het Confuciaanse denken kennen en begrijpen en bekwaam zijn in de originele tekst van de Bijbel, omdat de regering door middel van speciale preken de Bijbel op zo’n manier zal interpreteren dat het moeilijk zou zijn om vast te stellen dat het Confuciaanse gedachtegoed eraan is toegevoegd.

De dominee voegde eraan toe dat het doel van de staat is om "de pure waarheid van de bron" te verwijderen. "In de toekomst zullen dominees niet kunnen zeggen of wat ze prediken goed of fout is," zei hij. "Oppervlakkig gezien staat de regering je toe om te geloven en bijeenkomsten te houden, maar waar je in gelooft is misschien helemaal geen Christendom, maar eerder de partijgodsdienst."

Sommige dominees beschouwen de ‘verzinselen’ van preken als gevaarlijk en ‘vergiftiging van het geestelijk voedsel van gelovigen’, om hun denken te transformeren en de kerk te seculariseren.

Bron: Bitter Winter (XIN LU)