fbpx

Pausbezoek Venezolaanse bisschoppen op cruciaal moment

maandag, 10 september 2018
Nieuws
Terwijl Venezuela in crisis verkeert, ontmoeten de bisschoppen uit het land maandag paus Franciscus. Kerk in Nood interviewde bisschop Mario Moronta van het bisdom San Cristóbal in Venezuela vooraf over het belang van hun bezoek.
ACN-20170622-56748-Venezuela

De Venezolaanse bisschoppen bereiden zich voor op hun ontmoeting met de Heilige Vader, volgens de traditie van de ad limina-bezoeken aan Rome. Het zal hun eerste ontmoeting met paus Franciscus zijn , aangezien het laatste bezoek dateert van 2009, tijdens het pontificaat van paus Benedictus XVI.

Wat is de feitelijke situatie in het land?
De crisis is nog acuter geworden. Hoewel er maatregelen zijn genomen die blijkbaar de mensen proberen te helpen, is er sprake van economische devaluatie en grote verwarring. Ook is er minder respect voor het volk en is de politieke situatie verergerd. Er is geen vertrouwen in ons politiek leiderschap. Er zijn enorm veel Venezolanen die nu naar andere landen emigreren, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.

Kent de Heilige Vader de situatie in Venezuela?
De paus kent de situatie heel goed en uit eigen ervaring. Hij wordt constant op de hoogte gehouden en kent de grote moeilijkheden die de Venezolaanse bevolking doormaakt. Hij is ook op de hoogte van het werk dat de kerk tijdens deze crisisperiode doet.

Wat zijn de grootste zorgen die je hebt die je met hem wilt delen?
Er zijn er veel. Het eerste dat we tegen de paus zullen zeggen is dat we altijd doorgaan met de evangelisatiemissie die eigen is aan de kerk, maar altijd naast de mensen, dicht bij de bevolking en vooral voor de armsten. We zullen hem vertellen dat onze grote zorg de waardigheid van de menselijke persoon is, verlicht door het Evangelie. En natuurlijk dat we niet ver verwijderd zijn van de moeilijkheden en problemen waarover we spreken, maar dat we bouwers van bruggen zijn en hoop voor een lijdend volk.

Waarom is dit bezoek aan Rome zo belangrijk?
Afgezien van het feit dat we deze activiteit gewoonlijk elke paar jaar ondernemen, ligt het belang ervan nu in de gelegenheid die het ons biedt om onze gemeenschap met de paus en de universele Kerk te bevestigen. Om deze reden zien we het als een manifestatie van Gods genade voor de verrijking van allen. Hieraan moeten we beseffen dat we in onze missie worden bevestigd door de opvolger van Petrus. Tegelijkertijd willen we onze steun en troost aan de paus betuigen op het moment dat ook hij wordt geconfronteerd met aanvallen op zijn persoon.

Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dit bezoek vrucht draagt?
In mijn eigen bisdom heb ik, in navolging van de richtlijnen van de bisschoppenconferentie, een verzoek gedaan om op 11 september een dag van gebed te houden voor het Ad Limina-bezoek en de vruchten voor het hele land. Die dag is het feest van Onze Lieve Vrouw van Coromoto, de Patrones van Venezuela. Om deze reden hebben we voorgesteld dat in de parochies het Heilig Sacrament van ‘s ochtends vroeg tot’ s avonds wordt uitgesteld en dat elk huishouden, de zieken en ouderen worden uitgenodigd om de Rozenkrans te reciteren. Ik denk ook dat het naast het motiveren van mensen om te bidden voor het pastorale succes van het bezoek, belangrijk is om hen te laten beseffen dat het niet simpelweg een toeristische reis of een puur bureaucratische gebeurtenis is, maar eerder een uitdrukking van de kerkelijke gemeenschap van de bisschoppen en de Kerk in Venezuela. Ik geloof dat dit bezoek plaatsvindt op een bijzonder cruciaal moment in de geschiedenis van ons land.